KURS na SPOŁECZNEGO EDUKATORA DIABETOLOGICZNEGO

KURS na SPOŁECZNEGO EDUKATORA DIABETOLOGICZNEGO

UWAGA: TO NIE JEST KURS POSZERZAJĄCY WIEDZĘ DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECI CHORUJĄCYCH !!!

Jeżeli chcesz podjąć pracę jako SPOŁECZNY EDUKATOR DIABETOLOGICZNY i prowadzić szkolenia w placówkach oświatowych z zakresu opieki nad dziećmi z cukrzycą typu 1

zgłoś się na nasz kurs.

 

Termin kursu: 24-25-26.03.2023.

24 marzec (piątek)          rozpoczęcie godz. 13:00                             

25 marzec (sobota)         cały dzień                                        

26 marzec (niedziela)      zakończenie godz. 15:00

              

Miejsce kursu: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
ul. Księcia Trojdena 2a                                                                          

Koszt kursu: Koszty zajęć, 2 noclegów i posiłków wyszczególnionych w programie pokrywa organizator. Uczestnicy ponoszą koszty transportu oraz opłaty wpisowej 150,00 PLN.   

Do wzięcia udziału w kursie niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu terapii cukrzycy.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz zdanie sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.                                                                                                                                                                

W ramach kurs wyposażymy Cię w NARZĘDZIA i WARSZTAT  EDUKATORA:                   

=> Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej                                                  

=>  Uwarunkowania prawne dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych

=>  Psychologiczny aspekt  funkcjonowania dziecka z cukrzycą w placówce oświatowej.            

=>  Praktyczne aspekty pracy edukatora. Szkolenia stacjonarne i zdalne.                                   

=> Techniki skutecznej komunikacji. Sztuka prezentacji.

Prowadzący zajęcia: zespół Kliniki Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, trenerzy personalni i umiejętności skutecznej prezentacji, psycholodzy kliniczni, doświadczeni edukatorzy diabetologiczni.                                                                                                                                          

Na Państwa zgłoszenia na wypełnionym formularzu elektronicznym czekamy do dnia 20 lutego 2023. Wszelkie pytania prosimy kierować na marta.osmianska@fundacja-cukrzyca.pl   ZAPISZ SIĘ         

UWAGA: wypełniając zgłoszenie proszę ZAZNACZYĆ POLE "PODOPIECZNY (uczestnik) JEDZIE SAM"          

Osoby zgłaszające się na kurs otrzymają od nas (do 21 lutego) ankietę, z prośbą o odesłanie wypełnionej do dnia 24 lutego. Na podstawie przesłanych ankiet wyłonimy osoby zakwalifikowane. Potwierdzenie wyślemy do dnia 3 marca 2023.

Zakwalifikowani uczestnicy kursu wnoszą opłatę wpisową w wysokości 150,00 PLN płatną do dnia 10 marca 2023.

SERDECZNIE ZAPRASZMY DO PRACY W NASZYM ZESPOLE :)

 

Brązowy sponsor wydarzenia:

 

WSPIERAJĄ NAS: