O nas

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą działa na rzecz osób, a w szczególności dzieci i młodzieży z cukrzycą od 1993 roku.
Obecnie z pomocy i aktywności Fundacji korzysta ponad 600 Podopiecznych rocznie.

 Posłuchaj, czym się zajmujemy ? 

(Fundacja na antenie 1 Programu PR)

⇒ Cele

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym chorym na cukrzycę typu 1. Fundacja realizuje swój cel statutowy w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na cukrzycę,
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku dla chorych na cukrzycę z częściową odpłatnością,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • edukacja cukrzycowa,
 • propagowanie wszelkimi możliwymi środkami problemów dzieci i osób chorych na cukrzycę,
 • dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy,
 • współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) prowadzącymi działalność zbieżną z celem Fundacji,
 • inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji.

⇒ Dołącz do grona Podopiecznych

Formularz dla Podopiecznego

⇒ Statut

Pobierz STATUT

⇒ ORGANIZATOR turnusów rehabilitacyjnych

Pobierz WPIS DO REJESTRU

⇒ Sprawozdania OPP

Zobacz nasze sprawozdania

⇒ Ludzie

RADA FUNDACJI:

 • dr Maria Lipka
 • Marta Ośmiańska
 • Barbara Prasowska
 • Aleksandra Subocz
 • dr Agnieszka Szypowska
 • Małgorzata Zakrzewska (Przewodnicząca Rady)

ZARZĄD FUNDACJI:

 • Prezes Fundacji
  Dagmara Staniszewska
 • V-ce Prezes Fundacji
  Sylwester Manowski

⇒ Godziny dyżurów Zarządu Fundacji

 • poniedziałek: 12.00-18.00
 • środa: 12.00-18.00
 • czwartek: 10.00-14.00

⇒ Adres

 • ul. Szpitalna 5/16,  00-031 Warszawa

⇒ Telefon

⇒ E-mail

⇒ Dane

 • REGON: 010294620
 • NIP: 525-15-80-629
 • KRS: 0000163346

⇒ Konta

 • Santander Bank Polska: 75 1090 1043 0000 0000 0501 2655
 • OPP 1% - PKO S.A. 40 1240 1024 1111 0010 0063 1526

⇒ Facebook

⇒ Mapa dojazdu

Darmowy Program PIT
Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki