Miło nam poinformować, iż Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą uzyskała dofinasowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ 2023

Udzielamy BEZPŁATNEGO WSPARCIA w obszarach:

PSYCHOLOGICZNYM  *  DIETETYCZNYM  *  DIABETOLOGICZNYM  *  NOWYCH TECHNOLOGII

 

Pomagamy diabetykom nauczyć się zasad prowadzenia efektywnej samokontroli !!!

W ramach realizacji projektu działają Zespoły Terapeutyczne złożone z: lekarza diabetologa, pielęgniarki diabetologicznej/ edukatora diabetologicznego, psychologa, dietetyka.  Powołany w ramach projektu Zespół realizuje ustaloną w Indywidualnych Planach Działań ścieżkę wsparcia indywidualnego i warsztatowego/ grupowego dla dorosłych i młodszych diabetyków oraz ich rodziców/ opiekunów.

KIEDY?

Projekt realizowany jest od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.

GDZIE?

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w formule online oraz stacjonarnie.

DLA KOGO?

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest DOROSŁYM i MŁODYM DIABETYKOM posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 160 diabetyków.

Wsparcie pośrednie jest również udzielona rodzicom/ opiekunom prawnym uczestników projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA: Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest centralnie, w biurze projektu, w trybie ciągłym. Wsparcie będzie udzielane lokalnie, na terenie województw objętych projektem.

1 kwietnia 2023 RUSZA REKRUTACJA uczestników projektu, nabór będzie kontynuowany na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby niepełnosprawne z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osoby nieletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz PFRON
 • osoby nieletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w danej formie wsparcia (na etapie realizacji projektu)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego pod LINKIEM

UWAGA: konieczne jest załączenie skanu ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poproszone o zapoznanie się z treścią oraz wypełnienie poniższych dokumentów:

Pytania prosimy kierować pod e-mailkierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl oraz pod nr tel. Karina Piechocka tel. 537 090 550.

 

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

TERMINY I TEMATY szkoleń online rok 2023/2024

 

____________________________________________________________________________

Data           |       godzina:  |                                 Temat:
____________________________________________________________________________

04.04.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw - spotkanie organizacyjne, przedstawienie wymagań i możliwości systemu
04.04.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw - przygotowanie komputera
05.04.2023 18:00 Nightscout na Railway od zera
11.04.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw
18.04.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw
25.04.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw
02.05.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw - spotkanie organizacyjne, przedstawienie wymagań i możliwości systemu
08.05.2023 18:00 Nightscout na Fly
09.05.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw - spotkanie organizacyjne, przedstawienie wymagań i możliwości systemu
15.05.2023 18:00 Dexcom G6 cz1
16.05.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw - spotkanie organizacyjne, przedstawienie wymagań i możliwości systemu
17.05.2023 18:00 Co aktualnie wiemy o leczeniu nowo rozpoznanej cukrzycy typu 1
17.05.2023 18:00 Dexcom G6 cz2
22.05.2023 18:00 Profil w AAPS cz1
24.05.2023 18:00 Profil w AAPS cz2
29.05.2023 18:00 FreeStyle Libre + Juggluco
30.05.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw
31.05.2023 18:00 OpenAPS SMB: wady i zalety
05.06.2023 18:00 Budowa systemu AAPS od podstaw (1. poziom)
06.06.2023 18:00 AAPS / PumpControl: migracja na nowy telefon
07.06.2023 18:00 Budowa systemu AAPS od podstaw (1. poziom)
12.06.2023 18:00 Budowa systemu AAPS od podstaw (1. poziom)
13.06.2023 18:00 Budowa Systemu Pump Control od podstaw
19.06.2023 18:00 Budowa systemu AAPS od podstaw (1. poziom)
20.06.2023 18:00 Budowa Systemu Pump Control od podstaw
21.06.2023 18:00 AndroidAPS / PumpControl: mnożnik profilu
23.06.2023 18:00 Budowa systemu AAPS od podstaw (1. poziom)
26.06.2023 18:00 Migracja usługi Nightscout z Railway na Fly
27.06.2023 18:00 Budowa systemu AAPS od podstaw (1. poziom)
28.06.2023 18:00 Migracja Usługi Nightscout z Railway na Fly 
03.07.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw
04.07.2023 18:00 Budowa systemu PumpControl od podstaw
05.07.2023 18:00 Budowa systemu AndroidAPS od podstaw
06.07.2023 18:00 Migracja usługi Nightscout z Railway na Fly
12.07.2023 18:00 Przegląd zegarków do monitoringu glikemii
17.07.2023 18:00 Instalacja i konfiguracja serwisu Nightscout na serwerach Fly
19.07.2023 18:00 Migracja usługi Nightscout z Railway na Fly
07.08.2023 18:00 CGM Dexcom G6 cz1
09.08.2023 18:00 Aplikacja xDrip
14.08.2023 18:00 CGM Dexcom G6 cz2
21.08.2023 18:00 FGM/CGM FreeStyle Libre 2 cz1
23.08.2023 18:00 Aplikacja DiaBox
28.08.2023 18:00 FGM/CGM FreeStyle Libre 2 cz2
30.08.2023 18:00 AndroidAPS Użytkowanie (2. poziom) cz1.
31.08.2023 18:00 AndroidAPS Użytkowanie (2. poziom) cz.2
01.09.2023 18:00 Żegnajcie wakacje! Czyli powrót diabetyka do szkoły
04.09.2023 18:00 Zdalny monitoring glikemii. Przegląd rozwiązań.
06.09.2023 18:00 Pompy insulinowe do systemów automatycznej podaży insuliny
11.09.2023 18:00 YpsoPump + Dexcom G6 - wprowadzenie
13.09.2023 18:00 CamAPS FX vs AndroidAPS - porównanie systemów pętli
20.09.2023 18:00 AndroidAPS 3.2 / Nightscout 15 - nadchodzące zmiany
25.09.2023 18:00 Mikr.us - nowa platforma dla Nightscout
04.10.2023 18:00 AndroidAPS / PumpControl przygotowanie do kursu, instalacja oprogramowania
09.10.2023 18:00 Mikr.us - nowa platforma dla Nightscout
11.10.2023 18:00 Mikr.us - nowa platforma dla Nightscout
18.10.2023 18:00 Nightscout - zabezpieczenia, apisecret, tokeny
25.10.2023 18:00 Mikr.us - nowa platforma dla Nightscout
30.10.2023 18:00 Nightscout na Mikr.us - zarządzanie i aktualizacja

 

 

TERMINY I TEMATY szkoleń stacjonarnych w roku 2023/2024
____________________________________________________________________________

Data                          |    Miasto      |                                     Temat:
____________________________________________________________________________

27.05.2023 Warszawa Zasady zdrowej diety dla diabetyków 
28.05.2023 Warszawa Warsztay kulinarne z przygotowaywania posiłków dla diabetyków 
09.06.2023 Warszawa Aktywność fizyczna w terapii cukrzycy cz. 1
10.06.2023 Warszawa Aktywność fizyczna w terapii cukrzycy cz. 2
25.06.2023 Warszawa AAPS Użytkowanie (2. poziom) 
28.07.2023 Warszawa System Android AAPS cz. 1
12.08.2023 Warszawa System Android AAPS cz. 2
26.08.2023 Warszawa System Android AAPS  cz.3
22.09.2023 Swarzędz System CamAPS FX
23.09.2023 Swarzędz AAPS Użytkowanie (3. poziom) 

 

 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: „KIERUNEK AKTYWNOŚĆ 2023”
dofinansowanie: 350 360,00 zł
całkowita wartość: 390 960,00 zł
 

 

 

W marcu 2023 r. zakończyliśmy realizację projektu Kierunek Aktywność 2022 realizowanego dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie wzięło udział 160 uczestników z całej Polski.

Łącznie w ciągu roku specjaliści udzielili ponad 3 000 godzin wsparcia w obszarach diabetologii, psychologii, dietetyki i nowych technologii diabetologicznych.

 

**************************************************************************************

 

Miło nam poinformować, iż Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą uzyskała dofinasowanie na realizację projektu 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ 2022 - Wsparcie osób niepełnosprawnych w obszarze samokontroli cukrzycy typu 1.

Udzielamy BEZPŁATNEGO WSPARCIA w latach 2022 - 2023 w obszarach:

 

PSYCHOLOGICZNYM  *  DIETETYCZNYM  *  DIABETOLOGICZNYM  *  NOWYCH TECHNOLOGII

 

Pomagamy diabetykom nauczyć się zasad prowadzenia efektywnej samokontroli !!!

W ramach realizacji projektu działają Zespoły Terapeutyczne złożone z: lekarza diabetologa, pielęgniarki diabetologicznej/ edukatora diabetologicznego, psychologa, dietetyka.  Powołany w ramach projektu Zespół realizuje ustaloną w Indywidualnych Planach Działań ścieżkę wsparcia indywidualnego i warsztatowego/ grupowego dla dorosłych i młodszych diabetyków oraz ich rodziców/ opiekunów.

KIEDY?

Projekt realizowany jest od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.

GDZIE?

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

DLA KOGO?

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest DOROSŁYM i MŁODYM DIABETYKOM posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 160 diabetyków.

Wsparcie pośrednie jest również udzielona rodzicom/ opiekunom prawnym uczestników projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA: Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest centralnie, w biurze projektu, w trybie ciągłym. Wsparcie będzie udzielane lokalnie, na terenie województw objętych projektem.

 

1 kwietnia 2022 RUSZA REKRUTACJA uczestników projektu, nabór będzie kontynuowany na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby niepełnosprawne z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osoby nieletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz PFRON
 • osoby nieletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w danej formie wsparcia (na etapie realizacji projektu)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostepnego pod LINKIEM

UWAGA: konieczne jest załączenie skanu ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Osoby zakwalifikowane do projektu zostana poproszone o zapoznanie się z treścią oraz wypełnienie poniższych dokumentów:

Pytania prosimy kierowac pod e-mailkierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl oraz pod nr tel. Karina Piechocka tel. 537 090 550.

 

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

TERMINY I TEMATY szkoleń online

____________________________________________________________________________

Data           |       godzina:  |                                 Temat:
____________________________________________________________________________

06.04.2022         18:00     Aktualizacja 3.0.0.1: AndroidAPS / PumpControl / NSClient

20.04.2022         18:00     AndroidAPS Użytkowanie: SMB - część 1/2

27.04.2022         18:00     AndroidAPS Użytkowanie: SMB - część 2/2

04.05.2022         18:00     AndroidAPS Użytkowanie: o SMB ciąg dalszy

09.05.2022         18:00     CGM: Dexcom G6 Original / Patched - instalacja i użytkowanie - cz. 1/2

16.05.2022         18:00     CGM: Dexcom G6 Original / Patched - instalacja i użytkowanie - cz. 2/2

18.05.2022         18:00     AndroidAPS Użytkowanie: Profil Nightscout i profil lokalny - cz.1

23.05.2022         18:00     AndroidAPS / PumpControl / NSClient - prezentacja działania i omówienie - cz.1

25.05.2022         18:00     AndroidAPS Użytkowanie: Profil Nightscout i profil lokalny - cz.2

30.05.2022         18:00     AndroidAPS / PumpControl / NSClient - prezentacja działania i omówienie - cz.2

01.06.2022         18:00     AndroidAPS: Cele tymczasowe

06.06.2022         18:00     Raporty Nightscout / Nightscout Reporter / Dexcom Clarity - generowanie i analiza - cz.1

08.06.2022         18:00     Aktualizacja 3.0.0.2: AndroidAPS / PumpControl / NSClient

13.06.2022         18:00     Raporty Nightscout / Nightscout Reporter / Dexcom Clarity - generowanie i analiza - cz.2

15.06.2022         18:00     AndroidAPS: algorytm i predykcje

22.06.2022         18:00     PumpControl: instalacja i uruchomienie

24.06.2022         18:00     CGM: Dexcom G6 optymalizacja kosztów

05.09.2022         18:00     PumpControl: instalacja, konfiguracja, użytkowanie - cz. 1/4

07.09.2022         18:00     Aktualizacja 3102: AndroidAPS / PumpControl / NSClient

08.09.2022         18:00     PumpControl: instalacja, konfiguracja, użytkowanie

12.09.2022         18:00     PumpControl: instalacja, konfiguracja, użytkowanie - cz. 2/4

14.09.2022         18:00     Dexcom G6 Patched - instalacja i użytkowanie

15.09.2023         18:00     Czym jest i jak działa pętla?

19.09.2023         18:00     Pogadajmy! Opieka nad dzieckiem w placówce edukacyjnej

21.09.2022         18:00     Generowanie i analiza raportów: Dexcom Clarity

23.09.2022         18:00     PumpControl: instalacja, konfiguracja, użytkowanie - cz. 3/4

24.09.2022         18:00     Dexcom G6 Patched - współpraca z xDrip+ i AndroidAPS

26.09.2022         18:00     PumpControl: instalacja, konfiguracja, użytkowanie - cz. 4/4

28.09.2022         18:00     Aktualizacja 3103: AndroidAPS / PumpControl / NSClient

29.09.2022         18:00     Aktualizacja 3103: AndroidAPS / PumpControl 

03.10.2022         18:00     AndroidAPS / PumpControl: profil szkolny / przedszkolny

05.10.2022         18:00     AndroidAPS / PumpControl: zarządzanie zdalne w szkole / przedszkolu

08.10.2022         18:00     Nightscout na Heroku / Atlas - instalacja i konfiguracja

12.10.2022         18:00     Aktualizacja 3103: AndroidAPS / PumpControl / NSClient

13.10.2022         18:00     AndroidAPS / PumpControl: profil systemowy jako podstawa terapii

17.10.2022         18:00     Nightscout: jeśli nie Heroku, to co?

19.10.2022         18:00     Aktualizacja 3103: AndroidAPS / PumpControl 

24.10.2022         18:00     Nightscout: migracja Heroku > Railway

26.10.2022         18:00     AndroidAPS / PumpControl

27.10.2022         18:00     Nightscout na Heroku / Atlas - instalacja i konfiguracja

15.10.2022         15:00     Samodzielność i Samokontrola w CT1

18.10.2022         10:00     Warzywa mają moc - dieta w CT1

02.11.2022         18:00     AndroidAPS: dziecko z systemem pętli w placówce edukacyjnej

07.11.2022         18:00     Nightscout: jeśli nie Heroku, to co?

09.11.2022         18:00     Nightscout w chmurze Fly za darmo

10.11.2022         18:00     Czym jest i jak działa pętla?

16.11.2022         18:00     AndroidAPS: AMA, SMB, dynamicISF

17.11.2022         18:00     AndroidAPS: AMA, SMB, dynamicISF cz. 2

21.11.2022         18:00     Nightscout: migracja Heroku > Railway

22.11.2022         18:00     Nightscout: migracja Heroku > Railway cz.2

23.11.2022         18:00     Nightscout w chmurze Fly za darmo

24.11.2023         18:00     Samodzielność i Samokontrola w CT1 cz.2

29.11.2022         18:00     Wysiłek fizyczny w cukrzycy typu 1

29.11.2022         18:00     Dieta z niskim indeksem glikemicznym

07.12.2022         18:00     Czym jest i jak działa pętla?

09.12.2022         18:00     Cykl Budowa pętli Android APS cz.2

13.12.2022         18:00     Świąteczna kochnia diabetyka

15.12.2022         18:00     Przy wigilijnym stole z cukrzycą

21.12.2022         18:00     26plus: Monitoring od podstaw - FreeStyle Libre 

11.01.2023         18:00     Dexcom G7 - cz. 1

12.01.2023         18:00     Dexcom G7 - cz. 2

19.01.2023         18:00     Psychiologoczne aspekty cukrzycy typu 1

18.01.2023         18:00     OpenAPS SMB na Libre 2

25.01.2023         18:00     FreeStyle Libre 3

01.02.2023         18:00     Generowanie i analiza raportów: Nightscout

13.02.2023         18:00     Cykl Budowa pętli Android APS cz.10

15.02.2023         18:00     AndroidAPS Użytkowanie: o SMB

18.02.2023         18:00     System YPSOMED

23.03.2023         18:00     Lęk przed hipoglikemią przyczyną niepowodzeń w leczeniu cukrzycy typu 1

23.03.2023         18:00     Lęk przed hipoglikemią – konsekwencje psychoemocjonalne, towarzyszące cukrzycy typu 1 

 

 

TERMINY I TEMATY szkoleń stacjonarnych na terenie Polski 
____________________________________________________________________________

Data           |       Miasto         |                                     Temat:
____________________________________________________________________________

16.06.2022         Błonie               Najważniejsze aplikacje do obsługi CGM: xDrip, Dexcom Patched - instalacja, konfiguracja, optymalizacja

17.06.2022         Błonie               Przygotowanie do e-wizyty diabetologicznej, raporty z pompy, raporty z CGM, na co zwrócić uwagę.

18.06.2022         Błonie               Postępowanie w przypadku awarii sprzętu: pompy insulinowej, systemu CGM, telefonu. Przygotowanie bezpiecznego profilu terapii.

19.06.2022         Błonie               Zasady refundacji sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do pomp insulinowych i systemów CGM.

01.07.2022         Ustronie Morskie             AndroidAPS BuildParty cz.1

02.07.2022         Ustronie Morskie             AndroidAPS BuildParty cz.2

03.07.2022         Ustronie Morskie             AndroidAPS BuildParty cz.3

06.08.2022         Gdańsk               AndroidAPS BuildParty Gdańsk 2022

07.08.2022         Gdańsk               AndroidAPS BuildParty Gdańsk 2022 cz.2

05.11.2022         Warszawa           Android APS BuildParty cz.1

26.11.2022         Warszawa           AndroidAPS Użytkowanie

10.12.2022         Warszawa           Android APS Build Party cz.2

21.01.2023         Warszawa           Android APS BuildParty cz.3

18.02.2023         Warszawa           Android APS BuildParty Użytkowanie cz. 2

11.03.2023         Warszawa           Android APS Build Party cz. 4

25.03.2023         Gdańsk               Edukacja pacjentów w zakresie ciągłego monitorowania glikemii

25.03.2023         Gdańsk               Psuchologiczne problemy w cukrzuycy typu 1

26.03.2023         Gdańsk               Warsztaty kulinarne w przygotowaniu posiłków z niskim indeksem glikemicznym

 

BIURO PROJEKTU KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, Ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa

kierownik projektu: Dagmara Staniszewska

e-mail: dagmara.staniszewska@fundacja-cukrzyca.pl; tel. 535 698 135

koordynator projektu: Karina Piechocka

e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl; tel.: 537 090 550

 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "KIERUNEK AKTYWNOŚĆ 2022 - wsparcie osób niepełnosprawnych w obszarze samokontroli cukrzycy typu 1"
dofinansowanie: 292 241,98 zł
całkowita wartość: 328 241,98 zł

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA w marcu 2022 roku. ***

 

Miło nam poinformować, iż Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą uzyskała dofinasowanie na realizację projektu 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ - Wsparcie osób niepełnosprawnych w obszarze samokontroli cukrzycy typu 1.

Udzielamy BEZPŁATNEGO WSPARCIA w latach 2021 - 2022 w obszarach:

PSYCHOLOGICZNYM, DIETETYCZNYM, DIABETOLOGICZNYM, NOWYCH TECHNOLOGII

 

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ !!!

Pomagamy diabetykom nauczyć się zasad prowadzenia efektywnej samokontroli !!!

W ramach realizacji projektu działają Zespoły Terapeutyczne złożone z: lekarza diabetologa, pielęgniarki diabetologicznej/ edukatora diabetologicznego, psychologa, dietetyka.  Powołany w ramach projektu Zespół realizuje ustaloną w Indywidualnych Planach Działań ścieżkę wsparcia indywidualnego i warsztatowego/ grupowego dla dorosłych i młodszych diabetyków oraz ich rodziców/ opiekunów.

KIEDY?

Projekt realizowany jest od 01.01.2021r. do 30.03.2022r.

GDZIE?

Projekt jest realizowany na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego.

DLA KOGO?

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest dorosłym i młodym diabetykom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 160 diabetyków.

Wsparcie pośrednie jest również udzielona rodzicom/ opiekunom prawnym uczestników projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA: Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest centralnie, w biurze projektu, w trybie ciągłym. Wsparcie będzie udzielane lokalnie, na terenie województw objętych projektem.

REKRUTACJI uczestników projektu rusza 10 lutego 2021., nabór będzie kontynuowany na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby niepełnosprawne z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osoby nieletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz PFRON
 • osoby nieletnie posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w danej formie wsparcia (na etapie realizacji projektu)

REKRUTACJA RUSZA 10 lutego 2021’

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie poniższych dokumentów oraz zapoznanie się z ich treścią:

 

Pobrane, wydrukowane, wypełnione i podpisane - w przypadku osoby nieletniej przez opiekuna prawnego - dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny
 • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 • deklaracja uczestynictwa w projekcie
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl.

 

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów (wraz z kopią orzeczenia) będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

TERMINY i TEMATY najbliższych szkoleń stacjonarnych

szkolenia w Warszawie:

Warsztaty odbędą się w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/16.

15.10.2021. (piątek) godz. 9:00-19:00 – DEXCOM G6 – podręcznik użytkownika od A do Z

22.10.2021. (piątek) godz. 9:30-19:30 – PUMP CONTROL (wstęp do budowy pętli)

24.10.2021. (niedziela)  od godz.11:00 - warsztaty dietetyczne: "Czas na imprezę halloweenową. A co z jedzeniem?"

29.10.2021. (piątek) godz. 9:30-19:30 – ANDROID APS (budujemy swoją pętlę)

30.10.2021. (sobota) godz. 9:30-19:30 – ANDROID APS (budujemy swoją pętlę)

05.11.2021. (piątek) godz. 9:30-19:30 – ADNROID APS (budujemy swoją pętlę)

19.11.2021. (piątek): 9:30-19:30 - ADNROID APS (budujemy swoją pętlę)

04.12.2021. godz. 9:00-19:00 - dwa tematy: TECHNOLOGIE DIABETYKA – PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ  (pompy, CGM, aplikacje do monitoringu na telefony i zegarki), NIGHTSCOUT / HEROKU / ATLAS/ DEXCOM/ xDRIP – PRZYGOTOWANIE OD PODSTAW ZDALNEGO MONITORINGU/ BUDOWANIE SYSTEMU

07.01.2021. godz. 9:00-19:00 - Android APS użytkowanie
 
26.02.2021. godz. 8:00-19:00 - dwa tematy: TECHNOLOGIE DIABETYKA – PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ  (pompy, CGM, aplikacje do monitoringu na telefony i zegarki) oraz NIGHTSCOUT / HEROKU / ATLAS/ DEXCOM/ xDRIP – PRZYGOTOWANIE OD PODSTAW ZDALNEGO MONITORINGU/ BUDOWANIE SYSTEMU

19.03.2021 (sobota) godz. 9:00 - 19:00 ANDROID APS BUILD PARTY cz. 1

20.03.2021 (niedziela) godz. 9:00 - 19:00 ANDROID APS BUILD PARTY cz.2 

26.03.2021 (sobota) godz. 9:00 - 19:00 ANDROID APS BUILD PARTY cz. 1

27.03.2021 (niedziela) godz. 9:00 - 19:00 ANDROID APS BUILD PARTY cz. 2

 

TERMINY I TEMATY szkoleń w innych miastach:

23 i 26.09.2021. godz. 9:00-19:00 - Oleśnica ADNROID APS / PUMP CONTROL

25.09.2021. godz. 9:00-19:00 - Oleśnica warsztaty diabetologiczne: Jak przygotować się do przejścia na system pętli ADNROID APS

13.11.2021. (sobota)  godz.9:30-19:30 - Wrocław  ADNROID APS / PUMP CONTROL

14.11.2021 (niedziela) godz. 9:30-19:30 - Wrocław  ANDROID APS / PUMP CONTROL 

28.11.2021. (niedziela) godz. 9:30 - 19:30 - TORUŃ ANDROID APS / PUMP CONTROL 

11.12.2021 (sobota) godz. 9:30 - 19:30 Poznań ANDROID APS / PUMP CONTROL

18.12.2021 (sobota) godz. 9:30 - 19:30 Katowice ANDROID APS/ PUMP CONTROL (przełożone)

15.01.2021 (sobota) godz. 8:00 - 19:00 Gdańsk ANDROID APS BUILD PARTY

 

TERMINY I TEMATY WEBINARÓW:

ANDROID APS (część 2 powarsztatowa/ uzupoełniająca) start godz. 18:00: 

20.10.2021., 27.10.2021., 3.11.2021., 4.11.2021., 17.11.2021., 24.11.2021., 1.12.2021. (godz. 17:00), 7.12.2021. (16:00 i 19:00), 15.12.2021. (17:00), 19.01.2022., 29.03.2022.

tematy niezależne:

11-12-13.06.2021. start godz. 16:00 - maraton ADNROID APS / PUMP CONTROL

18.06.2021. godz. 17:00 - Dexcom G6 od A do Ż: aplikacja, instalacja (aplikacje oryginalna i niezależne), konfiguracja, przekazywanie danych, wykorzystanie, raportowanie. Część 1

19.06.2021. godz. 17:00 - Dexcom G6 od A do Ż: aplikacja, instalacja (aplikacje oryginalna i niezależne), konfiguracja, przekazywanie danych, wykorzystanie, raportowanie.Część 2.

25.06.2021. godz. 17:00 - Dexcom G6 od A do Ż: aplikacja, instalacja (aplikacje oryginalna i niezależne), konfiguracja, przekazywanie danych, wykorzystanie, raportowanie.Część 1.

26.06.2021. godz. 17:00 - Dexcom G6 od A do Ż: aplikacja, instalacja (aplikacje oryginalna i niezależne), konfiguracja, przekazywanie danych, wykorzystanie, raportowanie.Część 2.

29.11.2021 (poniedziałek) - godz. 18:00 - GENEROWANIA I ANALIZA RAPORTÓW NIGDTSCOUT REPORTER

07.12.2021. (wtorek) - od godz. 15:00 - warsztaty diabetologiczne: "Indywidualne podejście do potrzeb dziecka"

07.12.2021. (wtorek) - od godz. 18:00 - warsztaty dietetyczne: "Żywienie w cukrzycy" 

07.12.2021 (wtorek)- godz. 18:00 - DEXCOM G6 PATCHED: INSTALACJA I UŻYTKOWKOWANIE – jeśli chcesz korzystać z DEXCOM G6, ale telefon, który posiadasz nie jest kompatybilny z systemem Dexcom G6, podpowiemy Ci jak poradzić sobie z tą przeszkodą !

13.12.2021 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - GENEROWANIE I ANALIZA RAPORTÓW z DEXCOM CLARITY

19.12.2021 (niedziela) - od godz. 10:00 i 12:00 - warsztaty kulinarne: świąteczne smakołyki po okiem Pani Dietetyk

20.12.2021 (poniedziałek) - start godz. 17:00 - GENEROWANIE I ANALIZA RAPORTÓW LibreView

17.01.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 -  PRZYGOTOWANIE DO PĘTLI : profil Nightscout kategoria

24.01.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - PRZYGOTOWANIE DO PĘTLI - instalacja oprogramowania

26.01.2022 (środa) - start godz. 18:00 - ANDROID APS UŻYTKOWANIE - optymalizacja baterii i ine pułapki Android

26.01.2022 (środa) - godz. 18:00-22:00 - WARSZTATY Z ZAKRESU ULG PODATKOWYCH I DOFINANSOWAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

31.01.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - PRZYGOTOWANIE DO PĘTLI - dobór sprzętu

02.02.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - ANDROID APS - użytkowanie tryb inżynierski Android APS

07.02.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - PRZYGOTOWANIE DO PĘTLI - programowanie pompy Combo

9.02.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - CGM: Dexcom G6 Patched - isnstalacja i użytkowanie

14.02.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - ANDROID APS UŻYTKOWANIE - optymalizacja baterii i ine pułapki Android

16.02.2022 (środa) - start godz. 18:00 - ANDROID UŻYTKOWANIE: zmiana sprzętu - telefonu, pompy, CGM

19.02.2022 (sobota) - godz. 8:00 - 20:00 warsztaty dla dzieci: 

8:00 - 12:00 dietetyczne: Podsumowanie zaleceń żywieniowych. Przykładowe propozycje zdrowych przekąsek

12:00 - 16:00 diabetologficzne: Określenie celów terapii leczenia Ct1 w oparciu o zalecenia PTD

16:00 - 20:00 psychologiczne: Psychologiczne spotkanie z Ct1

20.02.2022 (niedziela) - godz. 8:00 - 21:00 warsztaty dla młodzieżyi dorosłych:

8:00 - 12:00 diabetologiczne dla młodzieży i dorosłych: Nowoczesne technologie w terapii Ct1

12:00 - 16:00 psychologiczne dla młodzieży i dorosłych: Psychologiczne aspekty pandemii dla rodzin z rozpoznaniem Ct1

16:00 - 20:00  dietetyczne dla młodziezy i  dorosłych: Przygotowanie do aktywności fizycznej. Wspólne gotoanie posiłków z niskim IG.

21.02.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - PRZYGOTOWANIE DO PĘTLI: Kompilacja aplikacji i parowanie pompy Combo 

23.02.2022 (środa) godz. 18:00-22:00 - WARSZTATY Z ZAKRESU ULG PODATKOWYCH I DOFINANSOWAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

28.02.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - Przygotowanie do pętli: instalacja i konfiguracja aplikacji Android APS

09.03.2022 (środa) - start godz. 18:00 - Przygotowanie do pętli: instalacja i konfiguracja aplikacji Android APS

13.03.2022. (niedziela) - start godz. 10:00 / warsztaty dietetyczne: O cukrze i jego zamiennikach. Wielkanocne słodkości na zdrowie.

1. Czym możemy posłodzić? O zdrowszych i tych mniej zdrowszych wyborach.
2. Słodycze w cukrzycy. Tak czy nie?
3. Wielkanocne słodkości na zdrowie - część praktyczna.
 
14.03.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - Przygotowanie do pętli: działania w aplikacji i zadan
 
16.03.2022 (środa) - start godz. 18:00 - Przygotowanie do pętli: zadania i rozwiązania problemów pierwszych dni użytkowania
 
21.03.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - Przygotowanie do pętli: zarządzanie zdalne i komendy sms
 
21.03.2022 (poniedziałek) - start godz. 17:00 - warsztaty diabetologiczne : Dlaczego zdrowy tryb życia  jest dla nas tak ważny?
 
23.03.2022 (środa) -  start godz. 18:00 - Aktualizacja 3.0.0.1 - AndroidAPS / PumpControl / NSClient
 
24.03.2022 (czwartek) start godz. 17:00 - wartsztaty diabetologiczne - Jak podejmować trafne decyzje terapeutyczne korzystając z dostępnych technologii leczenia cukrzycy? 
 
28.03.2022 (poniedziałek) - start godz. 18:00 - Przygotowanie do pętli: archiwizacja i kolejne kroki
 
30.03.2022 (środa) - start godz. 18:00 -  Aktualizacja 3.0.0.1 - AndroidAPS / PumpControl / NSClien3
 
30.03.2022 (czwartek) - start godz. 16:00 - warsztaty diabetologiczne -  Dawkowanie insuliny na posiłki. Czy podawać bolus złożony?
 
 
 
 

Osoby zainteresowane BUDOWĄ PĘTLI zachęcamy do ZAREJESTROWANIA SIĘ NA GRUPIE FB: Technologie Diabetyka: https://www.facebook.com/groups/techdiab

gdzie znajdują się wszystkie informacje niezbędne do PREZYGOTOWANIA SIĘ NA WARSZTATY.

Lista sprzętu do spakowania oraz oprogramowania do instalacji: https://www.facebook.com/groups/techdiab/learning_content?filter=154006136750241 


Tematykę zajęć będziemy prezentować na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego do Fundacji.

Warsztaty i szkolenia prowadzimy w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/16 oraz ON-LINE.

Istnieje również możliwość organizacji zajęć wyjazdowych.

ZAPISY NA WARSZTATY    https://techdiab.bookero.pl 

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku poprzedzającego wybrane piątkowe szkolenie; tj. do: 11.10.(szkolenie 15.10.), 18.10.(szkolenie 22.10.), 25.10.(szkolenie 29.10.), 1.11.(szkolenie 5.11.)

 

 

BIURO PROJEKTU:

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

Ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa

e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl

tel.: 602 586 071

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 

KOORDYNATORZY LOKALNI:

województwo mazowieckie:

 • koordynator w ramach Kliniki Diabetologii Dziecięcej WUM: dr Lidia Groele

  mail: lidia.groele@uckwum.pl, tel. 22/ 317 94 25 do godz. 13:00, 22/ 317 95 38 po godz. 13:00, wsparcie udzielane jest na terenie oddziału diabetlogii szpitala WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

 • koordynator w ramach Instytutu Diabetologii: Marta Puchalska 

  mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl, tel. 505 795 484, wsparcie udzielane jest na terenie Instytutu Diabetologii, przy ul. Racławickiej 129/lok 2u, 02-117 Warszawa

 

województwo podlaskie:

 • koordynator w ramach Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku: Prof dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  mail: bglowinska@poczta.onet.pltel: 48/85 74 50 737 lub 48/ 85 74 50 517, wsparcie udzielane będzie w poradni diabetologicznej oraz w Klinice przy ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

 

województwo pomorskie:

 • koordynator w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: Agnieszka Lejk

  mail: alejk@uck.gda.pl, tel: 517 708 750 (godz. 9-17), wsparcie udzielane będzie w poradni przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 

województwo wielkopolskie:

 • koordynator w ramach Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu:  dr n. med. Bogda Skowrońska

  mail: bskowron@ump.edu.pl,  tel.: 601 170 382; wsparcie będzie udzielane w poradni diabetologicznej oraz w Klinice UMP w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

   

  WKRÓTCE DOŁĄCZĄ NOWE OŚRODKI ... 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "KIERUNEK AKTYWNOŚĆ - wsparcie osób niepełnosprawnych w obszarze samokontroli cukrzycy typu 1"
dofinansowanie: 290.855,04 zł
całkowita wartość: 306.163,20 zł

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM

 

PROJEKT ZA NAMI ....

 

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizuje projektu dofinansowany z funduszy PFRON.

Tytuł Projektu: Zorganizowanie warsztatów dla dzieci chorujących na cukrzycę typu I w celu wsparcia ich w obszarze edukacji diabetologicznej, psychologii oraz dietetyki

 

!!! UWAGA !!! Z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, wsparcie udzielane jest również zdalnie (wszelkie informacje u koordynatorów lokalnych).

!!! UWAGA !!! Poszerzamy działanie! Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które nie zamieszkują niżej wymienionych województw!  

!!! UWAGA !!! Okres realizacji projektu został wydłuzony do 31 marca 2021 roku ! ZAPRASZAMY !!!

 

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ !!!

Pomagamy młodym diabetykom nauczyć się zasad prowadzenia efektywnej samokontroli !!!

Miło nam poinformować, iż Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą w 2019 roku uzyskała dofinasowanie na realizację projektu „Zorganizowanie warsztatów dla dzieci chorujących na cukrzycę typu I w celu wsparcia ich w obszarze edukacji diabetologicznej, psychologii oraz dietetyki”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

W ramach realizacji projektu działają Zespoły Terapeutyczne złożone z: lekarza diabetologa, pielęgniarki diabetologicznej/ edukatora diabetologicznego, psychologa, dietetyka.  Powołany w ramach projektu Zespół realizuje ustaloną w Indywidualnych Planach Działań ścieżkę wsparcia indywidualnego i warsztatowego/ grupowego dla młodych diabetyków i ich rodziców/ opiekunów.

KIEDY?

Projekt realizowany jest od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

GDZIE?

Projekt jest realizowany na terenie 4 województw: wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego.

DLA KOGO?

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest młodym diabetykom (do 18 roku życia) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkującym w/w województwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 140 diabetyków (z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego)

Wsparcie pośrednie jest również udzielona rodzicom/ opiekunom prawnym uczestników projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA: Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest centralnie, w biurze projektu, w trybie ciągłym. Wsparcie będzie udzielane lokalnie, na terenie województw objętych projektem.

I TURA REKRUTACJI uczestników projektu rusza 10 lutego 2020r., nabór będzie kontynuowany na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

II TURA REKRUTACJI zostanie uruchomiona w terminie 10 sierpnia – 30 września 2020r. w przypadku niewyczerpania wolnych miejsc w turze I.

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby niepełnosprawne do 18 roku życia z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • zamieszkujące na terenie województwa objętego wsparciem,
 • posiadające zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz PFRON
 • posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w danej formie wsparcia (na etapie realizacji projektu)

REKRUTACJA RUSZA 10 lutego 2020’

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie poniższych dokumentów oraz zapoznanie się z ich treścią:

 

Pobrane, wydrukowane, wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny
 • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 • deklaracja uczestynictwa w projekcie
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl.

 

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów (wraz z kopią orzeczenia) będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

BIURO PROJEKTU:

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

Ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa

e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl

tel.: 602 586 071

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 

KOORDYNATORZY LOKALNI:

województwo mazowieckie:

 • koordynator w ramach Kliniki Diabetologii Dziecięcej WUM: dr Lidia Groele

  mail: lidia.groele@uckwum.pl, tel. 22/ 317 94 25 do godz. 13:00, 22/ 317 95 38 po godz. 13:00, wsparcie udzielane jest na terenie oddziału diabetlogii szpitala WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

 

 • koordynator w ramach Klinki Endokrynologii i Diabetologii IPCZD: dr Małgorzata Wajda Cuszlag

  mail: malgwaj@tlen.pl, tel. 22/ 815 19 28 lub 22/ 815 10 42, wsparcie udzielane jest na terenie oddziału i poradni IPCZD przy aleji Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

 • koordynator w ramach Instytutu Diabetologii: Marta Puchalska 

  mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl, tel. 505 795 484, wsparcie udzielane jest na terenie Instytutu Diabetologii, przy ul. Racławickiej 129/lok 2u, 02-117 Warszawa

 

województwo podlaskie:

 • koordynator w ramach Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku: Prof dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  mail: bglowinska@poczta.onet.pltel: 48/85 74 50 737 lub 48/ 85 74 50 517, wsparcie udzielane będzie w poradni diabetologicznej oraz w Klinice przy ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

 

województwo pomorskie:

 • koordynator w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: Agnieszka Lejk

  mail: alejk@uck.gda.pl, tel: 517 708 750 (godz. 9-17), wsparcie udzielane będzie w poradni przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 

województwo wielkopolskie:

 • koordynator w ramach Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu:  dr n. med. Bogda Skowrońska

  mail: bskowron@ump.edu.pl,  tel.: 601 170 382; wsparcie będzie udzielane w poradni diabetologicznej oraz w Klinice UMP w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "KIERUNEK AKTYWNOŚĆ - wsparcie osób niepełnosprawnych w obszarze samokontroli cukrzycy typu 1"
dofinansowanie: 290.855,04 zł
całkowita wartość: 306.163,20 zł