Baner

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizuje projektu dofinansowany z funduszy PFRON.

Tytuł Projektu: Zorganizowanie warsztatów dla dzieci chorujących na cukrzycę typu I w celu wsparcia ich w obszarze edukacji diabetologicznej, psychologii oraz dietetyki

 

!!! UWAGA !!! Z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, wsparcie udzielane jest również zdalnie (wszelkie informacje u koordynatorów lokalnych).

!!! UWAGA !!! Poszerzamy działanie! Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które nie zamieszkują niżej wymienionych województw!  

 

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ !!!

Pomagamy młodym diabetykom nauczyć się zasad prowadzenia efektywnej samokontroli !!!

Miło nam poinformować, iż Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą w 2019 roku uzyskała dofinasowanie na realizację projektu „Zorganizowanie warsztatów dla dzieci chorujących na cukrzycę typu I w celu wsparcia ich w obszarze edukacji diabetologicznej, psychologii oraz dietetyki”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

W ramach realizacji projektu działają Zespoły Terapeutyczne złożone z: lekarza diabetologa, pielęgniarki diabetologicznej/ edukatora diabetologicznego, psychologa, dietetyka.  Powołany w ramach projektu Zespół realizuje ustaloną w Indywidualnych Planach Działań ścieżkę wsparcia indywidualnego i warsztatowego/ grupowego dla młodych diabetyków i ich rodziców/ opiekunów.

KIEDY?

Projekt realizowany jest od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

GDZIE?

Projekt jest realizowany na terenie 4 województw: wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego.

DLA KOGO?

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest młodym diabetykom (do 18 roku życia) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkującym w/w województwa.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 140 diabetyków (z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego)

Wsparcie pośrednie jest również udzielona rodzicom/ opiekunom prawnym uczestników projektu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

UWAGA: Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest centralnie, w biurze projektu, w trybie ciągłym. Wsparcie będzie udzielane lokalnie, na terenie województw objętych projektem.

I TURA REKRUTACJI uczestników projektu rusza 10 lutego 2020r., nabór będzie kontynuowany na bieżąco, do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

II TURA REKRUTACJI zostanie uruchomiona w terminie 10 sierpnia – 30 września 2020r. w przypadku niewyczerpania wolnych miejsc w turze I.

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

 • osoby niepełnosprawne do 18 roku życia z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • zamieszkujące na terenie województwa objętego wsparciem,
 • posiadające zgodę opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację oraz PFRON
 • posiadające zgodę opiekunów prawnych na udział w danej formie wsparcia (na etapie realizacji projektu)

REKRUTACJA RUSZA 10 lutego 2020’

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie poniższych dokumentów oraz zapoznanie się z ich treścią:

 

Pobrane, wydrukowane, wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny
 • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 • deklaracja uczestynictwa w projekcie
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl.

 

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów (wraz z kopią orzeczenia) będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

BIURO PROJEKTU:

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

Ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa

e-mail: kierunek.aktywnosc@fundacja-cukrzyca.pl

tel.: 602 586 071

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 

KOORDYNATORZY LOKALNI:

województwo mazowieckie:

 • koordynator w ramach Kliniki Diabetologii Dziecięcej WUM: dr Lidia Groele

  mail: lidia.groele@uckwum.pl, tel. 22/ 317 94 25 do godz. 13:00, 22/ 317 95 38 po godz. 13:00, wsparcie udzielane jest na terenie oddziału diabetlogii szpitala WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

 

 • koordynator w ramach Klinki Endokrynologii i Diabetologii IPCZD: dr Małgorzata Wajda Cuszlag

  mail: malgwaj@tlen.pl, tel. 22/ 815 19 28 lub 22/ 815 10 42, wsparcie udzielane jest na terenie oddziału i poradni IPCZD przy aleji Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

 

 • koordynator w ramach Instytutu Diabetologii: Marta Puchalska 

  mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl, tel. 505 795 484, wsparcie udzielane jest na terenie Instytutu Diabetologii, przy ul. Racławickiej 129/lok 2u, 02-117 Warszawa

 

województwo podlaskie:

 • koordynator w ramach Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku: Prof dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

  mail: bglowinska@poczta.onet.pltel: 48/85 74 50 737 lub 48/ 85 74 50 517, wsparcie udzielane będzie w poradni diabetologicznej oraz w Klinice przy ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

 

województwo pomorskie:

 • koordynator w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: Agnieszka Lejk

  mail: alejk@uck.gda.pl, tel: 517 708 750 (godz. 9-17), wsparcie udzielane będzie w poradni przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 

województwo wielkopolskie:

 • koordynator w ramach Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu:  dr n. med. Bogda Skowrońska

  mail: bskowron@ump.edu.pl,  tel.: 601 170 382; wsparcie będzie udzielane w poradni diabetologicznej oraz w Klinice UMP w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań