ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZIMOWYCH OBOZÓW SPORTOWYCH

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2022 – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytań dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia zimowych obozów sportowych.

 

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2022/cz.4a

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2022/cz.4b

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 26 września 2022r. do godz. 12:15.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
 
W dniu 26 września 2022 r. zakończono procedurę zapytania ofertowego 1/D/2022/cz.4a i 1/D/2022/cz.4b

 

 
dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 295 507,80 zł
całkowita wartość: 489 375,20 zł