Insulin On Board Cup 2020' - wznawiamy zapisy!

!!! UWAGA !!!  TURNIEJ IOB CUP 2020' SIĘ ODBĘDZIE !!!

WZNAWIAMY ZAPISY !!!

Prosimy o zapoznanie się ze ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI wynikającymi z sytuacji COVID-19.

 ----------------------------------------------------------

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą jest realizaotrem projektu INSULIN ON BOARD CUP 2020' współfinansowanego ze środków PFRON  oraz ze środków m.st. Warszawy

 

Miło nam poinformować, iż na tegoroczną edycję turnieju otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON i M.ST. WARSZAWY !!!

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Warszawy oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Zmiany:

II edycję turnieju piłkarskiego „INSULIN ON BOARD CUP 2020' rozegramy w dniach 5-6 WRZEŚNIA 2020', oczywiście w Warszawie, jednak w innym miejscu.

W tym roku turniej zostanie rozegrany na obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie. Rozpoczęcie imprezy przewidujemy na godzinę 12:00.

 

Projekt realizujemy w terminie 1.02.2020. - 15.10.2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik do pobrania)

Regulamin zasady rozgrywania turnieju (plik do pobrania)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (plik do pobrania)

Zapraszamy do udziału wszystkie chętne DRUŻYNY DIABETYKÓW oraz ZAWODNIKÓW NIEZRZESZONYCH (utworzymy dodatkowe zespoły).

Turniej tradycyjnie odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 2008 i młodsi, 2004-2007 oraz kategoria open (2003 i starsi).

Oprócz emocji piłkarskich, na wszystkich uczestników czeka także wiele innych atrakcji (w tym PIKNIK EDUKACYJNY) i znamienitych gości. HARMONOGRAM PIKNIKU

Do zapisywania się zapraszamy:

DRUŻYNY -  minimum 6-osobowe a maksimum 9-osobowe zespoły, w których mogą razem występować zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W przypadku braku wymaganej liczby zawodników, skład zostanie uzupełniony zawodnikami z otwartego naboru lub innych drużyn.

ZAWODNIKÓW INDYWIDUALNYCH – w podanych kategoriach wiekowych, chłopców i dziewczęta

Drużyny będą grać w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu). Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie osoby chorujące na cukrzycę.

 

 W tym roku w tunieju mogą wziąć udział zawodnicy spełniający łącznie nastepujące kryteria:

- dziewczynki i chłopcy mieszczący sie w jednej z trzech kategorii wiekowych: 2008 i młodsi, 2004-2007 oraz kategoria open (2003 i starsi),

- osoby chorujące na cukrzyce typu 1 z aktualnym w dniach turnieju orzeczeniem o niepełnosprawności,

- mieszkańcy wojwództw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, zachodnio-pomorskiego, małopolskeigo, podlaskiego

Ilość miejsc jest ograniczona!

Przy rekrutacji dodatkowymi punktami bedą premiowani zawodnicy spełniający nastepujące kryteria:

- dziewczynki/ kobiety

- osoby zamieszkujące obszar wiejski

- w przypadku osób powyżej 16 r.ż., osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 3 SIERPNIA 2020r na adres mailowy: sport@fundacja-cukrzyca.pl

UWAGA! w zgłoszeniu DRUŻYNY należy zamieścić następujące dane:

 DRUŻYNA:

- Nazwa drużyny

- Kategoria wiekowa

- Lista zawodników, zawierające imiona, nazwiska oraz numery PESEL. Prosimy także oznaczyć osoby przebywające na diecie bezglutenowej

- Imię i nazwisko trenera/kierownika drużyny wraz z adresem mailowym i telefonem kontaktowym.

ZAWODNIK INDYWIDUALNY:

- imię i nazwisko, nr pesel, ewentualna informacja o diecie bezglutenowej

- kategoria wiekowa,

- miejsce zamieszkania,

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna (obecnego podczas wyjazdu) wraz z adresem mailowym i telefonem kontaktowym.

Uczestnicy turnieju w ramach projektu mają zapewnione wyżywienie: I dzień: obiad, kolację oraz II dzień: obiad w formie cateringu na terenie Ośrodka Sportu oraz wodę.

Informujemy, że Fundacja zwraca koszt noclegu ze śniadaniem (do wysokości  90 zł) dla każdego zawodnika, a także dla 4 opiekunów na drużyny z danego województwa. Przy zgłoszeniach indywidualnych zawodników – zwracany jest koszt noclegu (do wysokości 90 zł) tylko dla zawodnika.

Warunkiem rozliczenia noclegu jest przedstawienie faktury wystawionej na dane Fundacji (Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa, NIP: 525 15 80 629) z zapisem w treści: nocleg uczestników turnieju IOB z podaniem ilości nocujących osób. Z tyłu faktury proszę wypisać iminona i nazwiska osób nocujących oraz wskazac osobę i nr konta do zwortu środków. Zwrócona będzie kowata wynikająca z ilości uczestników x stawka 90 PLN/nocleg/osoba. Warunkime zwortu środków jest spełnienie warunków uczestnictwa w projecie oraz obecność na turnieju. Opisane oryginały faktur przyjmujemy do dnia 10.09.2020.

Serdecznie zapraszamy!

 

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą jest realizaotrem projektu INSULIN ON BOARD CUP 2020' współfinansowanego ze środków PFRON oraz ze środków Miasta Stołecznego Warszawa