1% i subkonta

PROSIMY O PRZEKAZYWANIE 1% PODATKU NA FUNDACJĘ

w rozliczeniu rocznym PIT 

przekazujemy 1% podatku wpisując

KRS 0000163346

Darmowy Program PIT

Za każde wsparcie dla naszych Podopiecznych będziemy niezmiernie wdzięczni.

Celem działalności Fundacji jest m.in. organizowanie i zapewnienie pomocy w leczeniu, rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób chorujących na cukrzycę typ 1.

Jak przekazać 1% podatku na konkretnych Podopiecznych Fundacji?

 


 

SUBKONTA dla Podopiecznych Fundacji

Podopiecznych Fundacji zachęcamy do zakładania INDYWIDUALNYCH SUBKONT, umożliwiających gromadzenie środków pozyskanych w ramach:

  • 1% podatku
  • indywidualnych darowizn
  • zbiórek publicznych
  • zbiórek internetowych

Pozwalających na sfinansowanie wydatków związanych z kosztami diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osoby chorej na cukrzycę typ 1.

Jak założyć subkonto?

Kto może założyć subkonto w Fundacji?

Skąd mogą pochodzić środki gromadzone na subkoncie Podopiecznego?

Czy prowadzenie subkonta wiąże się z kosztami dla Podopiecznego?

Na jakie cele mogą być przeznaczone zgromadzone środki?


Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIÓRKI PUBLICZNE dla Podopiecznych Fundacji

Miło nam poinformować, że Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą, decyzją 2017/2546/OR wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymała zgodę na przeprowadzanie zbiórek publicznych.

Celem zbiórek jest wsparcie osób, w szczególności dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu I w zakresie leczenia choroby. W związku z tym, zachęcamy do zgłaszania i organizowania zbiórek na rzecz podopiecznych.

 

Czym jest zbiórka publiczna ?

Według ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj zbierania pieniędzy jest zbiórką publiczną. Zgodnie z tą definicją wpłaty na konto przestały mieć taki charakter, ponieważ nie są ofiarą w gotówce. Według ustawy, zbiórkami publicznymi nie są także zbiórki:

1) w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

2) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzających zbiórkę;

3) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia

władz szkolnych;

4) w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:

  1. a) lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub
  2. b) innym zakładzie pracy.

Jak zorganizować i przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznego ?

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji. Wszystkie materiały wykorzystywane podczas zbiórki np. apele, plakaty, ulotki itp. powinny być zaakceptowane przez Fundację (należy je wysłać mailowo na adres: fundacja@fundacja-cukrzyca.pl). Istnieje możliwość wypożyczenia z Fundacji sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia zbiórki, takiego jak puszki, banery i inne gadżety.

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć  wypełniony komplet poniższych dokumentów:

Po zakończonej zbiórce, osoby odpowiedzialne za organizację zbiórki, są zobowiązane dostarczyć do Fundacji:

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy (fundacja@fundacja-cukrzyca.pl) lub telefoniczny (22 827-99-92).