O nas

Fundacja działa na rzecz osób, a w szczególności dzieci i młodzieży z cukrzycą od ponad 23 lat.
Obecnie z pomocy i aktywności Fundacji korzysta ponad 600 Podopiecznych rocznie.

 Posłuchaj, czym się zajmujemy ? 

(Fundacja na antenie 1 Programu PR)

 

⇒ Cele

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym chorym na cukrzycę typu 1. Fundacja realizuje swój cel statutowy w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie pomocy medycznej dla osób chorych na cukrzycę,
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku dla chorych na cukrzycę z częściową odpłatnością,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej,
 • edukacja cukrzycowa,
 • propagowanie wszelkimi możliwymi środkami problemów dzieci i osób chorych na cukrzycę,
 • dystrybucję sprzętu medycznego pomocnego przy leczeniu cukrzycy,
 • współdziałanie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) prowadzącymi działalność zbieżną z celem Fundacji,
 • inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji.

 

⇒ Dołącz do grona Podopiecznych

Formularz dla Podopiecznego

⇒ Statut

Pobierz STATUT

⇒ ORGANIZATOR turnusów rehabilitacyjnych

Pobierz WPIS DO REJESTRU

⇒ Sprawozdania OPP

Zobacz nasze sprawozdania

⇒ Ludzie

RADA FUNDACJI:

 • dr Maria Lipka
 • Marta Ośmiańska
 • Barbara Prasowska
 • Aleksandra Subocz
 • dr Agnieszka Szypowska
 • Małgorzata Zakrzewska (Przewodnicząca Rady)

ZARZĄD FUNDACJI:

 • Prezes Fundacji
  Dagmara Staniszewska
  tel.: 535-698-135
 • V-ce Prezes Fundacji
  Sylwester Manowski
  tel.: 602-586-071

⇒ Kontakt

 • tel: 22 827-99-92
 • e-mail: fundacja@fundacja-cukrzyca.pl

⇒ Godziny dyżurów Zarządu Fundacji

 • poniedziałek: 15.00-18.00
 • środa: 15.00-18.00
 • czwartek: 10.00-12.00