Zapytania ofertowe dotyczące organizacji obozów sportowych (czerwiec 2022 r.)

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2022 – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytania dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego.

Szczegóły: 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 12 maja 2022r. do godz. 12.00.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
 
W dniu 12 maja 2022 zakończono procedurę zapytań ofertowych 1/D/2022/cz.1 i 1/D/2022/cz.1
dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 295 375,80 zł
całkowita wartość: 489 375,20 zł