Zapytanie ofertowe dot. projektu: „DIABTEAM – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”

W związku z organizacją zimowego obozu sportowego, w ramach projektu  „DIABTEAM – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytania dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego.

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 25 października 2021r. do godz. 12.00
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. 
     
 
Poniżej zamieszczamy komunikat o wynikach:
 

dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 282.915,36 zł
całkowita wartość: 492.088,80 zł