DZIECKO Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

oraz

Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zapraszają rady pedagogiczne placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych do skorzystania ze szkoleń poświęconych tematyce

OPIEKI NAD DZIECKIEM Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

 

Szkolenia prowadzą doświadczeni edukatorzy cukrzycowi.

   Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu:

  • podstawowej wiedzy o cukrzycy typu 1, na którą chorują dzieci i młodzież,
  • niezbędnej, codziennej opieki nad dzieckiem z cukrzycą (przede wszystkim w czasie pobytu dziecka w placówce),
  • rozpoznawania objawów niebezpiecznych wahań poziomu cukru (hipo i hiperglikemia) oraz właściwej reakcji zmierzającej do wyrównania poziomu cukru,
  • sposobów udzielania dzieciom pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • psychologicznych aspektów choroby wpływających na zachowanie dzieci chorych,
  • zalecanych sposobów wspomagania ich w przezwyciężaniu skutków cukrzycy w codziennym życiu.

 Szkolenia prowadzone są na terenie szkoły/ przedszkola.

Zgłoszenie placówki do udziału w szkoleniu odbywa się za pomocą formularza wysłanego na adres e-mail: akademia@fundacja-cukrzyca.pl

Formularz do pobrania (pobierz)

Organizacja szkoleń w placówce jest ODPŁATNA, wiąże się z wynagrodzeniem oraz pokryciem kosztów dojazdu edukatora i wynosi 350,00 PLN brutto.

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które skorzystały z naszych szkoleń.

Serdecznie zapraszamy!