DZIECKO Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

oraz

Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii

Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zapraszają rady pedagogiczne placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych do skorzystania ze szkoleń poświęconych tematyce

OPIEKI NAD DZIECKIEM Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PRZEDSZKOLU I W SZKOLE

 

Szkolenia prowadzą doświadczeni edukatorzy cukrzycowi.

   Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu:

  • podstawowej wiedzy o cukrzycy typu 1, na którą chorują dzieci i młodzież,
  • niezbędnej, codziennej opieki nad dzieckiem z cukrzycą (przede wszystkim w czasie pobytu dziecka w placówce),
  • rozpoznawania objawów niebezpiecznych wahań poziomu cukru (hipo i hiperglikemia) oraz właściwej reakcji zmierzającej do wyrównania poziomu cukru,
  • sposobów udzielania dzieciom pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • psychologicznych aspektów choroby wpływających na zachowanie dzieci chorych,
  • zalecanych sposobów wspomagania ich w przezwyciężaniu skutków cukrzycy w codziennym życiu.

 

Szkolenia prowadzone są na terenie szkoły/ przedszkola.

Zgłoszenie placówki do udziału w szkoleniu odbywa się za pomocą FORMULARZA (pobierz formularz), który po wypełnieniu nalezy przesłac na adres: akademia@fundacja-cukrzyca.pl

Formularz można wypełnić również w wersji elektronicznej, dostepnej pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZfvsn-A-I2Id7Q1O3c8oasGUsKZPf1RRE2IrdOpyEPaIIOA/viewform?usp=sf_link

Organizacja szkoleń w placówce jest ODPŁATNA, wiąże się z wynagrodzeniem oraz pokryciem kosztów dojazdu edukatora i wynosi 500,00 PLN brutto.

WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które skorzystały z naszych szkoleń.

W razie pytań służymy pomocą: Marta Ośmiańska tel. +48 602 325 942, e-mail: akademia@fundacja-cukrzyca.pl

Serdecznie zapraszamy!