diabteam

OBÓZ PIŁKARSKI Kęty 3-8 stycznia 2023'Jeśli Twoje dziecko KOCHA PIŁKĘ NOŻNĄ i chcesz podarować mu 6 dni radości GRANIA z innymi zapaleńcami – TEN OBÓZ JEST WŁAŚNIE DLA NIEGO !!! 03.01.-08.01.2023. KĘTY (Beskid Mały) PIŁKA NOŻNAZIMOWISKO 2023' W RYTRZE29.01.-04.02.2023 RYTRO (Beskid) NARTY i SNOWBOARD dla poczatkujących i jeżdżących lub GRAJĄCYCH w TENISAZIMOWISKO 2023' w ZĘBIE (k. Zakopanego)10.02.-16.02.2023. ZĄB (k. Zakopanego) NARTY i SNOWBOARD dla poczatkujących i jeżdżącychZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZIMOWYCH OBOZÓW SPORTOWYCHW związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu „DIABTEAM 2022 – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1” współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytań dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia zimowych obozów sportowych.Zapraszamy na OBÓZ TREKKINGOWY !!!OBÓZ TREKKINGOWY (pieszo po beskidzkich szlakach oraz jazda na rolkach, tenis ziemny, sporty drużynowe, basen) Termin: 7-13 października 2022 r.CZERWCOWE OBOZY SPORTOWE !!!Obóz sportów wodnych - WINDSURFINGOWY 10-16 czerwca 2022 Obóz WSPINACZKOWY 16-23 czerwca 2022Obozy sportowe DIABTEAM 2022/2023Dofinansowanie PFRON do udziału w obozach sportowych. Lista obozówZapytania ofertowe dotyczące organizacji obozów sportowych (czerwiec 2022 r.)Zapytania ofertowe dotyczące zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego w ramach projektu DIABTEAM 2022

Obozy sportowe DIABTEAM 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON

do organizacji OBOZÓW SPORTOWYCH dla dzieci i młodzieży z CT1

Projekt pt.
"DIABTEAM"  2022/2023

 

OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU

Projekt  pt. "DIABTEAM - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu I." polega na zorganizowaniu przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą pięciu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu I.

Projekt realizowany jest w terminie: 1 kwiecień 2022 – 31 marca 2023

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności 180 os. chorujących na cukrzycę typu I w życiu codziennym do III.2023 r.

Podczas obozów sportowych realizowane będą treningi sportowe służące nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci.

Treningi sportowe będą prowadzone dwa razy dziennie po 3 godziny (rano i popołudniu), codziennie zostaną również zorganizowane dla dzieci zajęcia integracyjno – edukacyjne w wymiarze 15 godz./ obóz (profilowane w obszarze: diabetologii oraz psychologii).

Uczestnicy w trakcie obozu mają zapewnioną opiekę: trenerską, wychowawczą i diabetologiczną (medyczną) oraz psychologiczną. Obóz prowadzi kierownik obozu.

Dofinansowanie PFRON dla projektu DIABTEAM nie jest tożsame z dofinansowaniem na letnie turnusy rehabilitacyjne. Dofinansowania te nie wykluczają się. Można skorzystać z obu dofinansowań.

Dofinansowanie DIABTEAM dotyczy udziału w jednym z poniższych obozów. Udział w kolejnym obozie jest pełnopłatny.

W ramach Projektu odbędzie się sześć 7-dniowych wyjazdów:

1/ obóz sportów wodnych (windsurfing + kajaki, basen, sporty halowe)

TERMIN: 10-16 czerwca 2022 r.       30 uczestników

Szczegóły oraz zapisy 

2/ obóz wspinaczkowy (wspinaczka skałkowa)

TERMIN: 16-22 czerwca 2022 r.       30 uczestników

Szczegóły oraz zapisy

3/ obóz trekkingowy (trekking górski)

TERMIN: 09-15 września 2022 r.        30 uczestników

4/ obóz sportów halowych (piłka nożna + koszykówka, siatkówka, unihokej, basen)

TERMIN: 02-08 stycznia 2023 r.         30 uczestników

5/ obóz sportów zimowych (narty, snowboard, łyżwiarstwo)

TERMIN: 09-15 luty 2023 r. 

6/ obóz sportów zimowych (narty, snowboard, łyżwiarstwo)

             

Działania skierowane są do 180 beneficjentów ostatecznych – dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1.

WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Kryteria formalne wyboru kandydatów:

1/ osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie cukrzycy,

2/ miejsce zamieszkania na terenie województwa objętego wsparciem,

3/ zgoda rodziców beneficjentów ostatecznych niepełnoletnich na udział w danej formie wsparcia, w tym zgodna na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, oświadczenia dotyczące ewentualnego uczestnictwa w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON

Kryteria merytoryczne:

1/ osoba pochodząca z obszarów wiejskich 5 pkt.

2/ kryterium dochodowe 5 pkt. (dochód na rodzinę nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia).

3/ osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 5 pkt.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

  1. Określenie wstępnych terminów obozów sportowych (kwiecień 2022 r.)
  2. Przeprowadzenie zapytania ofertowego (kwiecień 2022 r. – luty 2023 r.) Do wyboru zaplecza do organizacji 6 obozów sportowych zostanie zastosowana procedura konkurencyjności (zapytanie ofertowe).
  3. Promocja obozów sportowych (kwiecień 2022 r. – luty 2023 r.) Opracowanie i rozpowszechnienie informacji na temat obozów sportowych wśród potencjalnych uczestników na terenie 16 województw
  4. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych (kwiecień 2022 r. – luty 2023 r.) Rozpowszechnianie informacji nt. form wsparcia w celu poszukiwania osób zainteresowanych wzięciem udziału w Projekcie
  5. Wywiady wstępne dla opracowania IPD dla 180 dzieci (maj 2022 r. – luty 2023 r.) oraz opracowanie IPD
  6. Obozy sportowe - 6 obozów dla 180 dzieci (czerwiec 2022 r., wrzesień 2022 r. i styczeń 2023 r. – luty 2023)
  7. Rozliczenie Projektu finansowanego przez PFRON za okres 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. oraz zarządzanie Projektem (kwiecień 2022 r. - marzec 2023 r.)

 

 

 

 

 

 

 
dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 272.160,00 zł
całkowita wartość: 466.027,40 zł