Medycyna Praktyczna- Baza Organizacji Pacjenckich

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą współpracującego z naszą Fundacją wydawnictwa Medycyna Praktyczna oraz portalem www.mp.pl

Medycyna Praktyczna od 28lat jest wiodącym wydawnictwem literatury fachowej w Polsce. 94% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem tych publikacji.


Od 10lat Medycyna Praktyczna prowadzi portal przeznaczony dla pacjentów https://www.mp.pl/pacjent/. W którym mogą oni znaleźć rzetelne, oparte na dowodach naukowych informacje dotyczące chorób, leczenia, leków, profilaktyki oraz najnowszych osiągnięć medycyny. 

 

Na portalu można znaleźć wiele informacji, m.in.

1)    Podstawowe zagadnienia dotyczące cukrzycy na stronie https://www.mp.pl/cukrzyca/ z wybranymi artykułami tematycznymi.
Odnośnie cukrzycy typ.1 dostępne są następujące artykuły:

2)    Możliwości wyszukania lekarzy w poszczególnych miastach: https://www.mp.pl/lekarz/
3)    Możliwości wyszukania poradni specjalistycznych: https://placowki.mp.pl/
4)    Specjalistyczna infolinia dla pacjentów: https://www.mp.pl/pacjent/doradcamedyczny