REFUNDACJA CGM WEJDZIE W ZYCIE 1 KWIETNIA 2018.

REFUNDACJA CGM WEJDZIE W ZYCIE 5 marca 2018r. Pierwsze zlecenia będzie można zrealizowac najprawdopodobniej na przełomie marca/kwietnia.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy: "Świadczenie gwarantowane „System ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)” ma mieć zastosowanie w szczególnie sparametryzowanej populacji: dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 do 26 roku życia, u których utrzymują się podwyższone wartości HbA1c >6,5% i <9,0% z nieświadomością hipoglikemii pomimo intensyfikacji leczenia u pacjenta dobrze wyedukowanego w zakresie zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii, współpracującego z zespołem diabetologicznym oraz przestrzegającego zasad samokontroli. Przewiduje się bezpłatne dostarczenie nadajnika, 10% wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania transmitera 30% wysokość takiego udziału w limicie finansowania sensorów.

Ciągłe monitorowanie glikemii przez wpływ na kontrolę stężenia glukozy może wspierać zapobieganie występowania poważnych hipoglikemii w ww. grupie chorych, co w konsekwencji przełoży się na jakość życia pacjenta. 
Alternatywną technologią medyczną dla wnioskowanej technologii jest samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez pacjenta za pomocą glukometru - SMBG (Self-Monitoring of Blood Glucose). SMBG to istniejąca praktyka stosowana w monitorowaniu leczenia u pacjentów z cukrzycą (bez względu na typ cukrzycy, wskazania i wiek pacjenta). Przy czym w populacji docelowej istotny jest aspekt nieświadomości hipoglikemii, co jest bardzo trudno skontrolować bezpośrednio w tej grupie pacjentów za pomocą systemu samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi, więc nie jest to technologia medyczna w pełni alternatywna w ww. populacji pacjentów."

Więcej informacji na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306709/katalog/12481311#12481311