DOFINANSOWANIE PFRON na 2016 rok - przypomnienie

PRZYPOMINAMY:

aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2016 roku z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (dot. osób zameldowanych w Warszawie

należy JUŻ SKŁADAĆ DOKUMENTY W FUNDACJI!!!

Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny i informację o stanie zdrowia może wypełnić LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU

Wnioski należy składać DO 29.12.2015.

  • W SIEDZIBIE FUNDACJI
  • lub od 04.01.2016. w WCPR ul. Andersa 1