KURS dla EDUKATORÓW DIABETOLOGICZNYCH

UWAGA!

Fundacja POSZUKUJE osób chętnych do pracy w charakterze SPOŁECZNYCH  EDUKATORÓW DIABETOLOGICZNYCH.

 

Zapraszamy na KURS dla EDUKATORÓW DIABETOLOGICZNYCH

Cel kursu: przygotowanie merytoryczne i warsztatowe społecznych edukatorów diabetologicznych do prowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej i medycznej (pielęgniarki) placówek oświatowych z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą typ 1

 

Jeżeli jesteś SPOŁECZNIKIEM chętnym do służenia pomocą innym

MASZ WIEDZĘ z zakresu samokontroli w cukrzycy typu 1

Jesteś gotowy do poświęcenia swojego WOLNEGO CZASU (głównie popołudnia w dni robocze) na przekazanie swojej wiedzy innym

Jesteś MOBILNY na terenie Warszawy i/ lub innych miejscowości na terenie województwa

ZOSTAŃ SPOŁECZNYM  EDUKATOREM  DIABETOLOGICZNYM !!!

 

Zapraszamy na BEZPŁATNY  KURS, w ramach którego wyposażymy Cię w NARZĘDZIA i WARSZTAT  EDUKATORA !!!

UWAGA: kurs nie jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia cukrzycy - ta tematyka nie będzie poruszana!!!

 

Termin kursu:

I zjazd: 3-4 czerwca (sobota – niedziela w godz. 10.00-18.00)

II zjazd: 11 czerwca (niedziela w godz. 10.00-18.00)

 

Miejsce kursu:

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą, ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa

 

PROGRAMU kursu:

A. Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej. Omówienie zakresu merytorycznego szkolenia/ prezentacji edukatora. Wykład. (dr Lidia Groele, diabetolog, pediatria, Szpital Pediatryczny WUM)

B. Techniki skutecznej komunikacji. Sztuka prezentacji. Warsztaty. (Łukasz Rompel)

C. Praktyczne aspekty przygotowania prezentacji w PowerPoint. Warsztaty. (Łukasz Rompel)

D. Psychologiczny aspekt  funkcjonowania dziecka z cukrzycą w placówce oświatowej. Warsztaty. (mgr Beata Zduńczyk, psycholog kliniczny, Szpital Pediatryczny WUM)

E. Uwarunkowania prawne dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych. (Lidia Cukrowska)

F. Praktyczne aspekty pracy edukatora. Warsztaty. Studium przypadku. Dyskusja. (Marta Ośmiańska, edukator, Członek Rady Fundacji; Dagmara Staniszewska, edukator, Prezes Zarządu Fundacji)

 

Termin kursu:

I zjazd: 3-4 czerwca 2017 (sobota – niedziela)

3.06.2017.

10.00 - 11.00 – otwarcie

11.00 – 14.00 - temat D (Beata Zduńczyk)

14.00 - 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 - temat E (Lidia Cukrowska)

17.00 - 18.00 – temat F cz.1 (M. Ośmiańska, D. Staniszewska)

 

4.06.2017.

10.00 – 13.00 - temat A (Lidia Groele)

13.00 – 14.00 - temat C (Łukasz Rompel)

14.00 - 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 18.00 - temat B cz.1 (Łukasz Rompel)

 

II zjazd: 11 czerwca 2017 (niedziela)

10.00 - 12.00 – egzamin (Lidia Groele, Łukasz Rompel)

12.00 – 14.00 - temat B cz.2 / warsztaty (Łukasz Rompel)

14.00 - 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 16.00 - temat B cz.2 / warsztaty (Łukasz Rompel)

16.00 – 18.00 - temat F cz.2 (Marta Ośmiańska, Dagmara Staniszewska)

 

UWAGA: Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie, czy ewentualnego zakwaterowania uczestników.

 

Zgłoszenia na wypełnionym formularzu (pobierz) prosimy przesyłać mailem na adres: akademia@fundacja-cukrzyca.pl do dnia 31 maja 2017 roku.

Uczestnictwo w kursie potwierdzimy do dnia 1 czerwca 2017r.