Rozeznanie rynku dla projektu DIABTEAM 2023

                                                                                                                                                                                              ostatnia aktualizacja dnia 16.02.2024

 

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu „DIABTEAM 2023" współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę rozeznania rynku w trybie zapytania ofertowego publikuje treść zapytań dotyczących zamówienia usłui polegających na:

 

I. Wybór wykonawcy organizacji logistycznej obozu żeglarskiego (wynajem łodzi i wyżywienie)

 

Zapytanie ofertowe nr: 01.F.D.2023 opublikowane dnia 15.05.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 29.05.2023 do godz. 16.00

 

W dniu 29.05.2023 r. zakończono procedurę rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego. Na zapytanie ofertowe nie odpowiedział żaden potencjalny wykonawca.

 

 II. Wybór audytora do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „DIABTEAM 2023”

 

Zapytanie ofertowe nr: 02.F.D.2024 opublikowane dnia 16.02.2024 r.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 29.02.2024 do godz. 16.00

 

W dniu 29.02.2024 r. zakończono procedurę zapytania ofertowego nr 02.F.D.2024

 Komunikat o wybraniu wykonawcy: informacja z rozstrzygnięcia postępowania procedury rozeznania rynku nr: 02.F.D.2024

 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2023”
dofinansowanie: 495 369,60 zł
całkowita wartość: 757 839,60 zł