Dziękujemy za wsparcie

Serdecznie dziękujemy firmie Molecure za wsparcie finansowe Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą!

Molecure to firma biotechnologiczna  odkrywająca i rozwijająca leki, która wykorzystuje własne unikalne kompetencje w zakresie chemii medycznej oraz biologii do poszukiwania i opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych, które poprzez bezpośrednią modulację niezbadanych dotąd celów białkowych i RNA mogą stanowić terapię wielu nieuleczalnych chorób.