DZIECKO Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu wspólnej akcji

Oddziału Klinicznego Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii
Szpitala Warszawskiej Akademii Medycznej
oraz Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą

EDUKACJI CUKRZYCOWEJ

dla rad pedagogicznych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych na Mazowszu poświęconej tematyce opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w przedszkolu i w szkole.

Szkolenia prowadzą lekarze diabetolodzy, psycholodzy, doświadczeni edukatorzy cukrzycowi.

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu:

  • podstawowej wiedzy o cukrzycy typu 1, na którą chorują dzieci i młodzież,
  • niezbędnej, codziennej opieki nad dzieckiem z cukrzycą (przede wszystkim w czasie pobytu dziecka w placówce),
  • rozpoznawania objawów niebezpiecznych wahań poziomu cukru (hipo i hiperglikemia) oraz właściwej reakcji zmierzającej do wyrównania poziomu cukru,
  • sposobów udzielania dzieciom pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
  • psychologicznych aspektów choroby wpływających na zachowanie dzieci chorych,
  • zalecanych sposobów wspomagania ich w przezwyciężaniu skutków cukrzycy w codziennym życiu.

Szkolenia tematyczne prowadzone są cyklicznie w siedzibie Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą oraz na życzenie placówki – na terenie szkoły/przedszkola.

Zgłoszenie placówki do udziału w szkoleniu odbywa się za pomocą formularza wysłanego na adres e-mail: fundacja.cukrzyca@poczta.onet.pl

Formularz do pobrania: FORMULARZ (pobierz)

Serdecznie zapraszamy.