Zapytania ofertowe DIABTEAM 2023

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2023”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje zapytanie ofertowe dotyczące zaplecza noclegowego do organizacji pbozów sportowych:

Szczegóły: 

Zapytanie ofertowe OBÓZ WSPINACZKOWY nr 3/D/2023

Zapytanie ofertowe OBÓZ TREKKINGOWY nr 4/D/2023

Zapytanie ofertowe OBÓZ PIŁKARSKI nr 5/D/2023

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 25 SIERPNIA 2023r. do godz. 12.00

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.

 

Rozstrzygnięcie procedury:

Zapytanie ofertowe OBÓZ WSPINACZKOWY nr 3/D/2023

Zapytanie ofertowe OBÓZ TREKKINGOWY nr 4/D/2023

Zapytanie ofertowe OBÓZ PIŁKARSKI nr 5/D/2023

 

  

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

nazwa zadania: "DIABTEAM 2023"

dofinansowanie: 495 369,60 zł

całkowita wartość: 757 839,60 zł