Insulin On Board Cup 2023 już w czerwcu

W dniach 9-11 czerwca w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie odbędzie się kolejna edycja turnieju piłkarskiego dla diabetyków Insulin On Board Cup.

 

Turniej Piłki Nożnej dla Diabetyków IOB CUP powstał z inicjatywy Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą. Rozgrywany jest corocznie od 5 lat. W latach 2019–2021 gromadził drużyny diabetyków z całej Polski, od 2022 r. w rozgrywkach uczestniczą również drużyny z zagranicy.

IOB CUP to inicjatywa kierowana do młodych diabetyków, propagująca aktywność fizyczną i integrująca społeczność skupioną wokół cukrzycy.
Rozgrywki piłkarskie to nie tylko pole do rywalizacji – sport uczy walki z przeciwnościami losu. Turniej to również świetna zabawa, wspólne, aktywne spędzanie czasu i wymiana doświadczeń.

W tym roku rywalizują drużyny z całej Europy!

Zapraszamy do kibicowania!

Turniej IOB CUP 2023 to:

·    3 dni rozgrywek piłki nożnej w świetnej atmosferze,

·    blisko 300 zawodników i 600 uczestników z całej Europy

·    rywalizacja fair play w czterech grupach wiekowych:

             roczniki 2013 i młodsi

             roczniki 2011–2012

             roczniki 2008–2010

             roczniki 2007 i starsi

·    integracja międzynarodowych środowisk diabetologicznych,

·    piknik edukacyjno-integracyjny,

·    obchody 30-lecia Fundacji.

 

Zgłoszenia

Nabór rozpoczynamy 1 kwietnia 2023 r.  
Zgłoszenia przyjmujemy na adres sport@fundacja-cukrzyca.pl

 

Zgłoszenia drużyn piłkarskich

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę drużyny,

  • kategorię wiekową,

  • imię i nazwisko trenera/kierownika drużyny wraz z adresem mailowym i telefonem kontaktowym,

  • listę zawodników zawierającą: imiona, nazwiska oraz numery PESEL oraz skany/zdjęcia orzeczeń o niepełnosprawności,

  • prosimy o wskazanie osób na diecie bezglutenowej.

Zgłoszenia zawodników indywidualnych

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • kategorię wiekową,

  • imię i nazwisko, numer pesel zawodnika,

  • skan/zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności,

  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna (obecnego podczas wyjazdu) wraz z adresem mailowym i telefonem kontaktowym,

  • prosimy o wskazanie osób na diecie bezglutenowej.