ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBOZU SPORTOWEGO I TRANSPORTU

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2023"”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytań dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozów sportowych.

 

Szczegóły: 

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2023/cz.1

Zapytanie ofertowe nr 2/D/2023

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia do dnia 8 maja 2023r. do godz. 12.00.

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.

 

W dniu 8 maja 2023 r. zakończono procedurę zapytań ofertowych "1/D/2023/cz.1" i "2/D/2023"

 

Informacja o wynikach: 

1/D/2023/cz.1

2/D/2023

 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2023”
dofinansowanie: 495 369,60 zł
całkowita wartość: 757 839,60 zł