CZY UCZEŃ PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY MOŻE POSIADAĆ PRZY SOBIE TELEFON Z SYSTEMEM CGM?

Czy uczeń podczas egzaminu ósmoklasisty może posiadać przy sobie telefon z systemem CGM? W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami, postanowiliśmy wystosować w tej sprawie oficjalne zapytanie do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poniżej publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

 https://www.fundacja-cukrzyca.pl/docs/CKE_-_odpowiedź_.pdf