ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBOZÓW SPORTOWYCH

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2023”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje zapytanie ofertowe ponowne polegające na zorganizowaniu i transporcie uczestników obozów.

Szczegóły: 

Zapytanie ofertowe ponowne nr 2/D/2023

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 17 maja 2023r. do godz. 12.00

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
 
 
W dniu 17 maja 2023 r. zakończono procedurę zapytania ofertowego nr 2/D/2023.
 
Komunikat o wybraniu wykonawcy: rozstrzygnięcie zapytania 2/D/2023