DIABTEAM 2023

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON

do organizacji OBOZÓW SPORTOWYCH dla dzieci i młodzieży z CT1

Projekt pt. "DIABTEAM 2023”

 

OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU

Projekt  pt. "DIABTEAM 2023” polega na zorganizowaniu przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą pięciu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu I. Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności 195 os. chorujących na cukrzycę typu I w życiu codziennym do III.2024 r.

Projekt realizowany jest w terminie: 1 kwiecień 2023 – 31 marca 2024

Podczas obozów sportowych realizowane będą treningi sportowe służące nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci.

Uczestnicy w trakcie obozu mają zapewnioną opiekę: trenerską, wychowawczą i diabetologiczną (medyczną) oraz psychologiczną. Obóz prowadzi kierownik obozu.

Dofinansowanie PFRON dla projektu DIABTEAM nie jest tożsame z dofinansowaniem na letnie turnusy rehabilitacyjne. Dofinansowania te nie wykluczają się. Można skorzystać z obu dofinansowań.

Dofinansowanie DIABTEAM dotyczy udziału w jednym z poniższych obozów. Udział w kolejnym obozie jest pełnopłatny.

 

W ramach Projektu odbędzie się sześć 6-7-dniowych wyjazdów:

1/ OBÓZ windsurfingowy – czerwiec 2023

2/ OBÓZ żeglarski – sierpień 2023

3/ OBÓZ trekkingowy – jesień 2023

4/ OBÓZ wspinaczkowy – jesień 2023

5/ OBÓZ piłkarski – styczeń 2023

6/ OBÓZ narciarsko-snowbordowy  - styczeń 2023 (ferie zimowe woj. mazowieckie)

7/ OBÓZ narciarsko-snowboradowy styczeń/luty 2023 (ferie zimowe poza woj. mazowieckim)

 

WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Kryteria formalne wyboru kandydatów:

1/ osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie cukrzycy,

2/ miejsce zamieszkania na terenie województwa objętego wsparciem,

3/ zgoda rodziców beneficjentów ostatecznych niepełnoletnich na udział w danej formie wsparcia, w tym zgodna na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, oświadczenia dotyczące ewentualnego uczestnictwa w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON

Kryteria merytoryczne:

1/ osoba pochodząca z obszarów wiejskich 5 pkt.

2/ kryterium dochodowe 5 pkt. (dochód na rodzinę nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia).

3/ osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 5 pkt.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

  1. Określenie wstępnych terminów obozów sportowych (kwiecień 2023 r.)
  2. Przeprowadzenie zapytania ofertowego (kwiecień 2023 r. – luty 2024 r.) Do wyboru zaplecza do organizacji 7 obozów sportowych zostanie zastosowana procedura konkurencyjności (zapytanie ofertowe).
  3. Promocja obozów sportowych (kwiecień 2023 r. – luty 2024 r.) Opracowanie i rozpowszechnienie informacji na temat obozów sportowych wśród potencjalnych uczestników na terenie 16 województw
  4. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych (kwiecień 2023 r. – luty 2024 r.) Rozpowszechnianie informacji nt. form wsparcia w celu poszukiwania osób zainteresowanych wzięciem udziału w Projekcie
  5. Wywiady wstępne dla opracowania IPD dla 195 dzieci i młodzieży (maj 2023 r. – luty 2024 r.) oraz opracowanie IPD
  6. Obozy sportowe - 7 obozów dla 195 dzieci i młodzieży (czerwiec 2023 r., wrzesień 2023 r., styczeń 2024 r. – luty 2024)
  7. Rozliczenie Projektu finansowanego przez PFRON za okres 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. oraz zarządzanie Projektem (kwiecień 2023 r. - marzec 2024 r.)

 

Dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2023”
dofinansowanie: 495 369,60 zł
całkowita wartość: 757 839,60 zł