Zapytanie ofertowe dotyczące usługi noclegowej wyżywienia

W realizacji projektu  „IOB CUP 2023"  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytań dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji usługi noclegowej wraz ze śniadaniem dla grupy.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe nr 1/IOB/2023

 Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 15 maja 2023r. do godz. 12.00.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.

W dniu 15 maja 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/IOB/2023: Szczegóły