DOFINANSOWANIE z PFRON

DOFINANSOWANIE do TURNUSU REHABILITACYJNEGO ze środków PFRON !!!

 

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM, że aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2017 roku ze środków PFRON WNIOSKI do swoich PCPR należy składać JUŻ NA POCZĄTKU ROKU !!!

 

UWAGA WARSZAWA !!!

Aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2017 roku z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (dot. osób zameldowanych w Warszawie) należy JUŻ wypełniać następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem opiekuna
  • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (w przypadku wyjazdu z opiekunem konieczne uzasadnienie, które wypełnia lekarz)
  • informację o stanie zdrowia

Uwaga: Druki wypełnione przez lekarza mają ważność 3 miesiące.

  • ksero orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • ksero legitymacji szkolnej - dot. młodzieży 16-24 lata

Druki można pobrać w wersji papierowej w siedzibie Fundacji lub w siedzibie WCPR przy ul. Andersa 1.

Poniżej druki do pobrania w wersji elektronicznej:

Po 29 grudnia 2016 wnioski należy składać w WCPR ul. Andersa 1 w Warszawie.
Wczesne złożenie wniosku daje większe szanse na otrzymanie dofinansowania. 
Osoby nie zameldowane w Warszawie składają wnioski w swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.