ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBOZU SPORTOWEGO

W związku z organizacją obozu sportowego, w ramach projektu  „DIABTEAM 2022 – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytań dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia zimowych obozów sportowych.

 

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2022/cz.5

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 18 października 2022r. do godz. 12.00

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
 
 
 
 
W dniu 18 października 2022 r. zakończono procedurę zapytania ofertowego 1/D/2022/cz.5

 

Komunikat o wybraniu wykonawcy: rozstrzygnięcie zapytania 1/D/2022/cz.5
dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 272.160,00 zł
całkowita wartość: 466.027,40 zł