PSYCHOLOG. KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

 

Zapraszamy do udziału w INDYWIDUALNYCH KONSULTACJACH kierowanych do osób chorujących na cukrzycę oraz ich opiekunów. 

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE z p. Moniką Godlewską

najbliższy termin :  15 i 22 października  (soboty) W godzianch 10:00 - 17:00

gdzie? w Fundacji, ul. Szpitalna 5/16 w Warszawie

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE z p. Hanną Bem

W każdy wtorek w godzinach 15- 21

gdzie? ul. Wawelska 60 (przy pomniku lotnika)  w Warszawie

Przypominamy o mozliwości odbycia konsultacji telefonicznej z p. H.Bem.

 

Zapisy mailem: akademia@fundacja-cukrzyca.pl

 

UWAGA: 

Pakiet trzech bezpłatnych konsultacji psychologicznych przysługuje diabetykom po uprzednim zgłoszeniu.

Osoby posiadajace subkonto w naszej Fundacji mogą kontynuować spotkania  z psychologami  bezpłatnie.

Pozostałe osoby mogą kontynuować bezpłatnie biorąc udział w projekcie

KIERUNEK AKTYWNOŚĆ https://www.fundacja-cukrzyca.pl/kierunek-aktywnosc

Do udziału osób niepełnoletnich we wsparciu psychologicznym niezbędne jest podpisana przez opiekuna prawnego "Zgoda na uczestnictwo we wsparciu" (pobierz formularz) dostarczona do Fundacji najpóźniej w dniu udzielenia pierwszego wsparcia.