ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBOZÓW SPORTOWYCH (PAŹDZIERNIK 2022 R.)

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2022 – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytania dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego.

Szczegóły: 

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2022/cz.3

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 16 sierpnia 2022r. do godz. 12:15.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.
 
 
W dniu 16 sierpnia 2022 zakończono procedurę zapytań ofertowych 1/D/2022/cz. 3
Komunikat o wybraniu wykonawcy:
dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 295 507,80 zł
całkowita wartość: 489 375,20 zł