ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OBOZÓW SPORTOWYCH (WRZESIEŃ 2022 R.)

W związku z organizacją obozów sportowych, w ramach projektu  „DIABTEAM 2022 – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzyce typu 1”  współfinansowanego przez PFRON, Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurę zapytania ofertowego, publikuje treść zapytania dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego.

Szczegóły: 

Zapytanie ofertowe nr 1/D/2022/cz.3

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 14 czerwca 2022r. do godz. 12.00.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania.

 

W dniu 14 czerwca 2022 zakończono procedurę zapytania ofertowego 1/D/2022/cz.3
Komunikat o wybraniu wykonawcy: 

dofinansowano ze środków PFRON

nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"

dofinansowanie: 272.160,00 zł

całkowita wartość: 466.027,40 zł