Obozy sportowe DIABTEAM 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON

do organizacji OBOZÓW SPORTOWYCH dla dzieci i młodzieży z CT1

Projekt pt.
"DIABTEAM"  2022/2023

 

OPIS REALIZOWANEGO PROJEKTU

Projekt  pt. "DIABTEAM - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu I." polega na zorganizowaniu przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą pięciu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu I.

Projekt realizowany jest w terminie: 1 kwiecień 2022 – 31 marca 2023

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności 180 os. chorujących na cukrzycę typu I w życiu codziennym do III.2023 r.

Podczas obozów sportowych realizowane będą treningi sportowe służące nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dzieci.

Treningi sportowe będą prowadzone dwa razy dziennie po 3 godziny (rano i popołudniu), codziennie zostaną również zorganizowane dla dzieci zajęcia integracyjno – edukacyjne w wymiarze 15 godz./ obóz (profilowane w obszarze: diabetologii oraz psychologii).

Uczestnicy w trakcie obozu mają zapewnioną opiekę: trenerską, wychowawczą i diabetologiczną (medyczną) oraz psychologiczną. Obóz prowadzi kierownik obozu.

Dofinansowanie PFRON dla projektu DIABTEAM nie jest tożsame z dofinansowaniem na letnie turnusy rehabilitacyjne. Dofinansowania te nie wykluczają się. Można skorzystać z obu dofinansowań.

Dofinansowanie DIABTEAM dotyczy udziału w jednym z poniższych obozów. Udział w kolejnym obozie jest pełnopłatny.

W ramach Projektu odbędzie się sześć 7-dniowych wyjazdów:

1/ obóz sportów wodnych (windsurfing + kajaki, basen, sporty halowe)

TERMIN: 10-16 czerwca 2022 r.       30 uczestników

Szczegóły oraz zapisy 

2/ obóz wspinaczkowy (wspinaczka skałkowa)

TERMIN: 16-22 czerwca 2022 r.       30 uczestników

Szczegóły oraz zapisy

3/ obóz trekkingowy (trekking górski)

TERMIN: 09-15 września 2022 r.        30 uczestników

4/ obóz sportów halowych (piłka nożna + koszykówka, siatkówka, unihokej, basen)

TERMIN: 02-08 stycznia 2023 r.         30 uczestników

5/ obóz sportów zimowych (narty, snowboard, łyżwiarstwo)

TERMIN: 09-15 luty 2023 r. 

6/ obóz sportów zimowych (narty, snowboard, łyżwiarstwo)

             

Działania skierowane są do 180 beneficjentów ostatecznych – dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1.

WARUNKI REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Kryteria formalne wyboru kandydatów:

1/ osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie cukrzycy,

2/ miejsce zamieszkania na terenie województwa objętego wsparciem,

3/ zgoda rodziców beneficjentów ostatecznych niepełnoletnich na udział w danej formie wsparcia, w tym zgodna na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, oświadczenia dotyczące ewentualnego uczestnictwa w innych projektach dofinansowanych ze środków PFRON

Kryteria merytoryczne:

1/ osoba pochodząca z obszarów wiejskich 5 pkt.

2/ kryterium dochodowe 5 pkt. (dochód na rodzinę nie przekracza 150% najniższego wynagrodzenia).

3/ osoba posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 5 pkt.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

  1. Określenie wstępnych terminów obozów sportowych (kwiecień 2022 r.)
  2. Przeprowadzenie zapytania ofertowego (kwiecień 2022 r. – luty 2023 r.) Do wyboru zaplecza do organizacji 6 obozów sportowych zostanie zastosowana procedura konkurencyjności (zapytanie ofertowe).
  3. Promocja obozów sportowych (kwiecień 2022 r. – luty 2023 r.) Opracowanie i rozpowszechnienie informacji na temat obozów sportowych wśród potencjalnych uczestników na terenie 16 województw
  4. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych (kwiecień 2022 r. – luty 2023 r.) Rozpowszechnianie informacji nt. form wsparcia w celu poszukiwania osób zainteresowanych wzięciem udziału w Projekcie
  5. Wywiady wstępne dla opracowania IPD dla 180 dzieci (maj 2022 r. – luty 2023 r.) oraz opracowanie IPD
  6. Obozy sportowe - 6 obozów dla 180 dzieci (czerwiec 2022 r., wrzesień 2022 r. i styczeń 2023 r. – luty 2023)
  7. Rozliczenie Projektu finansowanego przez PFRON za okres 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r. oraz zarządzanie Projektem (kwiecień 2022 r. - marzec 2023 r.)

 

 

 

 

 

 

 
dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM 2022 - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 295 507,80 zł
całkowita wartość: 489 375,20 zł