UWAGA SUBKONTOWICZE

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy już z Urzędu Skarbowego zestawienie wpłat z 1% w ramach PIT za rok 2015.

Do końca października powinniśmy uporać się z rozksięgowaniem środków na poszczególne subkonta.

Informacje o kwotach zgromadzonych w ramach poszczególnych subkont zostaną rozesłane do Państwa na wskazany w porozumieniu adres mail.