ZJEDNOCZENI Z UKRAINĄ

English below

Українська нижче

Drodzy Podopieczni!
W obliczu wojny na Ukrainie postarajmy się pomóc w kwestii, która jest nam bardzo bliska. Wielu z nas utożsamia się dzisiaj z Rodzicami młodych DIABETYKÓW na Ukrainie. Wiemy co niepokoiłoby nas najbardziej, gdyby przyszło doświadczać nam podobnej rzeczywistości.
 
Pomóżmy w zbiórce środków FINANSOWYCH i RZECZOWYCH niezbędnych do przeżycia dla dzieciaków chorujących na cukrzycę typu 1 !!!
 
1. DARY RZECZOWE: paski do glukometru, peny, igły do penów, glukoza, glukagon, zestawy infuzyjne do pomp, zbiorniki na insulinę oraz innych potrzebnych diabetykom akcesoriów medycznych przekazujemy na ADRES FUNDACJI:
Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą ul.Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa z dopiskiem „UKRAINA”
 
2. FINANSOWO wspieramy przez WPŁATY DAROWIZNY tytułem „UKRAINA” :
wpłaty bezpośrednie na subkonto „POMOC UKRAINIE”: SWIFT WBKPPLPP, PL91109010560000000149500336
 
Zachęcamy również do zgłaszania nam:
 
- CHĘCI i ZAKRESU POMOCY wypełniając FORMULARZ zgłoszeniowy dla oferujących pomoc: https://forms.gle/yXAPGbY9koihKkSh7
 
- POTRZEBY POMOCY wypełniając FORMULARZ zgłoszeniowy dla potrzebujacych pomocy: https://forms.gle/9bTCc6MD4feAvRX97
 
Kontakt do Fundacji w sprawie POMOCY UKRAINIE: tel. 537 090 550
Dyżurujemy w Fundacji w dni robocze w godz. 10:00 -18:00
Prosimy o udostępnienie apelu!
 
 
SOLIDARITY WITH UKRAINE
 
Dear Foundation’s supporters!
In the face of the war in Ukraine, let us help with an issue that is very urgent need. Nowadays, many of us identify with young DIABETICS in Ukraine. We are aware what would worry them and their parents according to experience of the similar reality – life with diabetes. We know what kind of problems diabetics in Ukraine are facing now. An insulin shortage is unfolding- infrastructure like deliveries and pharmacies are disrupted, and diabetics are starting to ration INSULIN. This is life – threatening medical emergency.
 
Let's collect FINANCIAL and MATERIAL resources necessary for children suffering from type 1 diabetes.
1. Please donate : glucose meters, strips, pens, glucose, glucagon, infusion sets for pumps and other medical accessories indispensable to diabetics.
Please deliver your gifts to the FOUNDATION ADDRESS:
Foundation for Children with Diabetes ul.Szpitalna 5/16, 00-031 Warsaw, with a note "UKRAINE"
 
2. We support financially via donation payments with the title "UKRAINE" - link to the
You can also donate direct to our bank (transfer title: "UKRAINE"): SWIFT WBKPPLPP, PL91109010560000000149500336
 
It is also possible to report us if you need help or if you want to help.
If you need help fill out this form: https://forms.gle/9bTCc6MD4feAvRX97
If you want to help fill out this form: https://forms.gle/yXAPGbY9koihKkSh7
You can reach us through this number: +48 537 090 550
Our office and phones are open from monday to friday, 10:00-18:00.
 
We have to show solidarity with diabetics in Ukraine. We need to come together as a global community and support them.
Please share the appeal!
 
 
ЄДНАЄМОСЯ З УКРАЇНОЮ

Шановні підопічні!

В умовах війни в Україні ми хочемо допомогти у дуже важливій для нас справі. Багато з нас сьогодні усвідомлює ситуацію батьків юних ДІАБЕТИКІВ в Україні. Знаємо, з чим мали б ми справу, якби ми були б у подібній ситуації.

Допоможемо зібрати ФІНАНСОВІ та МАТЕРІАЛЬНІ ресурси, необхідні для життя дітей, які хворіють на цукровий діабет першого типу.

1. МАТЕРІАЛЬНІ ДАРИ: смужки для глюкометрів, інсулінові ручки, голки для інсулінових ручок, глюкоза, глюкагон, інфузійні набори для помп, інсулінові балони та інше медичне обладнання, необхідне хворим на цукровий діабет, передаємо до ФОНДУ за адресою:

Фонд допомоги дітям, хворим на цукровий діабет

ul.Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa з дописом «УКРАЇНА»

2. Підтримуємо ФІНАНСОВО шляхом ПЕРЕКАЗУ ПОЖЕРТВУВАНЬ з дописом «UKRAINA»:

Посилання для здійснення платежів: https://www.fundacja-cukrzyca.pl/darowizny

платежі безпосередньо на субрахунок «POMOC UKRAINIE»: SWIFT WBKPPLPP, PL91109010560000000149500336

Закликаємо вас зголошувати нам про:

– БАЖАННЯ ДОПОМОГТИ ТА ОБ’ЄМ ДОПОМОГИ, заповнивши

ФОРМУ ЗАПИТУ для осіб, які надають допомогу: https://forms.gle/yXAPGbY9koihKkSh7

– ПОТРЕБУ В ДОПОМОЗІ, заповнивши

ФОРМУ ЗАПИТУ для осіб, які потребують допомоги: https://forms.gle/9bTCc6MD4feAvRX97

Контакти Фонду щодо ДОПОМОГИ УКРАЇНІ: тел.537 090 550

Чергуємо у Фонді в робочі дні з 10:00-18:00

Поділіться, будь ласка, цим зверненням!