DOFINANSOWANIA DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH  2022

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM, że aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2022 roku ze środków PFRON WNIOSKI do swoich PCPR należy składać JUŻ NA POCZĄTKU 2022 R. !!!

Aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2022 roku należy JUŻ kompletować następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem opiekuna
  • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (w przypadku wyjazdu z opiekunem konieczne uzasadnienie, które wypełnia lekarz)
  • informację o stanie zdrowia
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uwaga: Druki wypełnione przez lekarza mają ważność 3 miesiące.

  • ksero AKTUALNEGO orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • ksero legitymacji szkolnej - dotyczy osób w wieku 16-24 lata

Druki do pobrania w wersji elektronicznej: POBIERZ

WARSZAWA WNIOSKI SKŁADA:

w FUNDACJI:

  • do dnia 21 grudnia 2021 r. wrzucając do skrzynki na listy nr 16
  • lub osobiście do 21.12. w godz. dyżurów w BIURZE
  • w WCPR ul. Andersa 1 w Warszawie od dnia 3 stycznia 2022 r.

Osoby nie zameldowane w Warszawie składają wnioski w swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Wczesne złożenie wniosku daje większe szanse na otrzymanie dofinansowania !!!

Osoby nie zameldowane w Warszawie składają wnioski w swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej