Dziękujemy za wsparcie!

Witamy w gronie naszych przyjaciół Ośrodek Pomocy Poszkodowanym  (https://prawapacjenta.org/)

Dziękujemy za wsparcie, które w dzisiejszych czasach znaczy więcej, niż zwykle!


Wszystkich Państwa zachęcamy do tego, by nieść pomoc Potrzebującym.