Zapytanie ofertowe dot. projektu: „DIABTEAM – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1”

W związku z realizacją  Projektu: „DIABTEAM – obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1” współfinansowanego przez PFRON Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą realizując procedurą zapytania ofertowego, publikuje treść zapytania dotyczącego zamówienia usługi polegającej na organizacji zaplecza do przeprowadzenia obozu sportowego w czerwcu 2021r. 
 
 
Szczegóły:  Zapytanie ofertowe nr 1/D/2021/cz.1  POBIERZ PLIK PDF    POBIERZ PLIK DOC
 
Serdecznie zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 25 maja 2021r.  
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania. 
 
Poniżej zamieszczamy komunikat o wynikach:
 

dofinansowano ze środków PFRON
nazwa zadania: "DIABTEAM - obozy sportowe dla dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1"
dofinansowanie: 282.915,36 zł
całkowita wartość: 492.088,80 zł