KURS dla SPOŁECZNYCH EDUKATORÓW DIABETOLOGICZNYCH

Jeżeli chcesz podjąć pracę jako SPOŁECZNY EDUKATOR DIABETOLOGICZNY i prowadzić szkolenia dla placówek oświatowych z zakresu opieki nad dziećmi z cukrzycą typu 1
zgłoś się na nasz kurs.

Kurs trwa 4 dni. Termin kursu: maj 2021.

7 maja (piątek) 17:30 – 21:00
8 maja (sobota) 09:00 – 15:00
10 maja (poniedziałek) 14:00 – 18:30
15 maja (sobota) 09:00 – 15:00

Forma kursu: kurs ma formę zdalną, składa się z interaktywnych zajęć online oraz nauki indywidualnej w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora.

Do wzięcia udziału w kursie niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu terapii cukrzycy.
Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz zdanie sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

W ramach kurs wyposażymy Cię w NARZĘDZIA i WARSZTAT EDUKATORA:

=> Opieka nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej
=>  Uwarunkowania prawne dotyczące opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych.
=>  Psychologiczny aspekt funkcjonowania dziecka z cukrzycą w placówce oświatowej.
=>  Praktyczne aspekty pracy edukatora. Szkolenia stacjonarne i zdalne.
=> Techniki skutecznej komunikacji. Sztuka prezentacji.

Zajęcia prowadzą: zespół Kliniki Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, trenerzy personalni i umiejętności skutecznej prezentacji, psycholodzy kliniczni, doświadczeni edukatorzy diabetologiczni.

Na Państwa zgłoszenia na wypełnionym formularzu elektronicznym czekamy do dnia 25 kwietnia 2021. Wszelkie pytania prosimy kierować na marta.osmianska@fundacja-cukrzyca.pl.

Formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj)

Zakwalifikowanie na kurs potwierdzimy do dnia 28 kwietnia 2021. Zakwalifikowani uczestnicy kursu wnoszą opłatę wpisową w wysokości 50,00 PLN płatną do dnia 4 maja 2021.