ULGI PODATKOWE I DOFINANSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w roku 2021

MATERIAŁY z WEBINARUM Z ZAKRESU ULG PODATKOWYCH I DOFINANSOWAŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ w roku 2021

 pobierz: MATERIAŁY Z WEBINARIUM

Zakres tematyczny:

  • Systemie orzecznictwa
  • System pomocy społecznej
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)
  • Świadczenia rodzinne
  • Dodatek mieszkaniowy
  • Edukacja dziecka z niepełnosprawnością
  • Dofinansowania z PFRON
  • Ulgi podatkowe
  • Pozostałe ulgi