Podziękowania

Powitaliśmy luty, który przyniósł ze sobą mrozy i sporo białego puchu! Nie da się jednak ukryć, że skrycie wypatrujemy pierwszych oznak wiosny...

W naszych sercach robi się cieplej na myśl o pomocy od Darczyńców. Chcielibyśmy podziękować Agencji AFTERWEB https://afterweb.pl/ - to jedna z firm, która jest z nami już jakiś czas. Bardzo cenimy wparcie, jakim nas obdarzacie.