TURNUSY 2020'

Bieżące informacje na temat turnusów znajdują się w zakładce turnusy:
https://www.fundacja-cukrzyca.pl/turnusy

TURNUS KOLONIJNY w Stegnie Gdańskiej - ODWOŁANY

TURNUSY RODZINNE w Natanaelu i Rajgrodzie - AKTUALNE