Podziękowania dla Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A

Bardzo DZIĘKUJEMY Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. za upominki przekazane dla Podopiecznych Fundacji!!!