DOFINANSOWANIE PFRON na 2016 rok

Aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2016 roku z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (dot. osób zameldowanych w Warszawie) należy JUŻ wypełniać następujące dokumenty:
  • wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem opiekuna
  • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (w przypadku wyjazdu z opiekunem konieczne uzasadnienie, które wypełnia lekarz)
  • informację o stanie zdrowia
Druki wypełnione przez lekarza mają ważność 3 miesiące.
  • ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • ksero legitymacji szkolnej - dot. młodzieży 16-24 lata
Druki można pobrać w wersji papierowej w siedzibie Fundacji lub w siedzibie WCPR przy ul. Andersa 1 Poniżej druki do pobrania w wersji elektronicznej: Wnioski należy składać od 04.01.2016. w WCPR ul. Andersa 1 lub do 07.01.2016. w siedzibie Fundacji.

Wczesne złożenie wniosku daje większe szanse na otrzymania dofinansowania.

Osoby nie zameldowane w Warszawie składają wnioski w swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.