Refundacja FreeStyle Libre!

W dniu 08.08.2019 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia dot. wprowadzenia do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Czujnika do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash FreeStyle Libre!
Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok w kierunku wdrażania w życie refundacji systemów monitoringu glikemii, w tym FSL zarówno dla młodszych, jak i dla starszych diabetyków. 

Zachęcamy do poparcia projektu na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323701/komentarz