FUNDACJA POZYSKAŁA NOWEGO PARTNERA, AGENCJĘ SPORTOWO – MENEDŻERSKĄ STANISZEWSKI FOOTBALL AGENCY.

Partner Fundacji - Agencja Staniszewski Football Agency zadeklarował wsparcie naszych działań w polskim środowisku piłkarskim m.in. poprzez mianowanie Ambasadorów Fundacji upowszechniających informację o cukrzycy typu 1, propagujących wsparcie 1% Fundacji, uczestniczących we wspólnie organizowanych wydarzeniach. Informacje o wspólnych projektach będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie internetowej.