DOFINANSOWANIE PCPR

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM, że aby starać się DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2019 roku ze środków PFRON WNIOSKI do swoich PCPR należy składać JUŻ NA POCZĄTKU 2019 R. !!!

 

UWAGA WARSZAWA

Aby otrzymać DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO w 2019 roku z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (dot. osób zameldowanych w Warszawie) należy JUŻ wypełniać następujące dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem opiekuna
  • wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (w przypadku wyjazdu z opiekunem konieczne uzasadnienie, które wypełnia lekarz)
  • informację o stanie zdrowia

Uwaga: Druki wypełnione przez lekarza mają ważność 3 miesiące.

  • ksero AKTUALNEGO orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • ksero legitymacji szkolnej - dotyczy osób w wieku 16-24 lata

Druki można pobrać w wersji papierowej w siedzibie Fundacji lub w siedzibie WCPR przy ul. Andersa 1.

Poniżej druki do pobrania w wersji elektronicznej:

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ:

  • w FUNDACJI do dnia 21 grudnia 2018r. w godzinach dyżurów Zarządu
  • w WCPR ul. Andersa 1 w Warszawie od dnia 2 stycznia 2019r.

Wczesne złożenie wniosku daje większe szanse na otrzymanie dofinansowania !!!
Osoby nie zameldowane w Warszawie składają wnioski w swoim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej