BADANIE DOTYCZĄCE INNOWACYJNEGO SPOSOBU LECZENIA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

Zachęcamy do udziału i wsparcia projektu, którego celem jest zebranie funduszy umożliwiających przeprowadzenie pierwszego w Polsce i na świecie badania FERRUM-1 potwierdzającego już istniejące dowody, że choroby autoimmunologiczne mają wspólną przyczynę i sposób leczenia. Zbadana zostanie grupa pacjentów chorych na choroby autoimmunologiczne (w tym cukrzycę), a wynik badania zostanie wykorzystany do utworzenia zasadniczego projektu badawczego, w którym będzie zbadany nowy sposób profilaktyki i leczenia chorób autoimmunologicznych.

Więcej informacji: https://www.wspolnyprojekt.pl/pl/projekty/choroby-autoimmunologiczne-innowacyjny-sposob-profilaktyki-i-leczenia