INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW TESTÓW PASKOWYCH ACCU-CHEK® PERFORMA:

WAŻNA INFORMACJA OD Roche Diabetes Care Polska DLA UŻYTKOWNIKÓW TESTÓW PASKOWYCH ACCU-CHEK® PERFORMA:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wybrane partie testów paskowych Accu-Chek® Performa mogą wykazywać potencjalną wadliwość lub podawać nieprecyzyjne wyniki. Nasz glukometr posiada zabezpieczenie na wypadek wystąpienia nieprawidłowości, w postaci komunikatu o błędzie wyświetlanym na ekranie po wprowadzeniu testu lub poprzez nierozpoznawanie przez urządzenie testu paskowego. Jednakże, w bardzo ograniczonej liczbie przypadków, test paskowy może podawać nieprecyzyjny wynik.

Dzięki systematycznym procesom monitorowania jakości i nadzoru rynku spółka zidentyfikowała partie testów paskowych Accu-Chek® Performa, w których wystąpiły błędy wskazywane przed nałożeniem próbki krwi.

Uprzejmie informujemy, że Roche Diabetes Care Polska sp z o.o dystrybuowała na rynku polskim dwie serie testów paskowych Accu-Chek® Performa, w których zidentyfikowano problem. Są to serie o nr LOT 476256 oraz 476621.

Pełna lista wadliwych partii testów jest dostępna w notatce bezpieczeństwa.

Prosimy o sprawdzenie numerów partii testów paskowych, z których Państwo korzystacie i porównanie ich z wymienionymi powyżej numerami serii.

Numer partii można znaleźć na górze opakowania z fiolką, jak również na etykiecie każdej fiolki testów paskowych (szczegóły odnośnie lokalizacji nr LOT znajdą Państwo w notatce bezpieczeństwa).

Aby ułatwić Państwu zgłoszenie testów paskowych Accu-Chek® Performa z wadliwych serii poza wskazanymi w notatce bezpieczeństwa sposobami komunikacji, został również przygotowany formularz kontaktowy pod adresem www.accu-chek.pl/formularz-zgloszenia. Uzupełnienie wskazanych w formularzu danych pozwoli nam na szybkie podjęcie dalszych działań i wymianę wadliwych testów paskowych na nowe.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w notatce bezpieczeństwie pod linkiem: https://www.accu-chek.pl/…/sb_rdc_2018_02_master_fsn_consum…

Z wyrazami szacunku 
Zespół Roche Diabetes Care Polska sp z o.o.