WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW FREESTYLE LIBRE

Komunikat firmy Abbott dotyczący problemów z ciągłością sprzedaży FreeStyle Libre:

Szybko rosnący popyt na system FreeStyle Libre w połączeniu z wcześniejszym niż oczekiwano dopuszczeniem do obrotu i objęciem refundacją w wielu krajach doprowadził do opóźnień wysyłek do niektórych klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie opóźnienie jest niedopuszczalne i dlatego chcielibyśmy Państwa najmocniej przeprosić za wynikłe niedogodności. Również dla nas taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. W tym czasie koncentrujemy się na zapewnieniu dostępu naszym obecnym klientom, dlatego też wdrożyliśmy następujące środki zaradcze:

  • Do dnia 1 lipca wstrzymujemy przyjmowanie zamówień od nowych klientów.
  • Obecni klienci będą mogli zamówić co 25 dni maksymalnie 2 sensory w ramach jednej wysyłki.
  • Dążymy do zwiększenia naszych zdolności produkcyjnych,  latem powinniśmy rozwiązać problem opóźnionych dostaw. Rozpoczęliśmy również budowę dodatkowego zakładu produkcyjnego, aby zapewnić dalszy wzrost liczby produkowanych sensorów.

 

Jako wyraz naszej wdzięczności za Państwa wsparcie w tym trudnym okresie pragniemy zaoferować naszym obecnym klientom darmową dostawę zamówień do momentu rozwiązania problemu opóźnień. Do tego czasu będziemy na bieżąco przesyłać Państwu nowe informacje.